10 ต.ค. 2020 เวลา 05:10 • การศึกษา
ดอลลาร์ล่วงหน้า หรือ USD Futures
เป็นเครื่องมือในการบริหารเงินบาทที่สำคัญ และเป็นสัญญาที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันในวันนี้ว่าจะซื้อขายดอลลาร์ กันในอนาคต โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดตั้งแต่วันที่ทำสัญญา
✍️ ในการทำสัญญา USD Futures ผู้ลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ เพื่อเข้ามาจับคู่กับผู้ลงทุนอีกฝั่งหนึ่งในตลาดอนุพันธ์ โดยวิธีการส่งคำสั่งจะคล้ายกับการส่งคำสั่งเพื่อซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หากราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายตรงกัน ระบบก็จะทำการจับคู่ซื้อขายให้ โดยราคาที่จับคู่ได้นี้ คือ ราคาฟิวเจอร์ส หรือ อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ที่ผู้ลงทุนทั้งสองฝ่ายตกลงจะซื้อจะขายกัน
1
📌 ผู้ส่งออกอาจจะกังวลว่า การที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจะทำให้รายได้จากการส่งออกลดลง ก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ โดยการส่ง “คำสั่งขาย” USD Futures ซึ่งจะเป็นการล็อคอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต ณ ราคาที่ซื้อขายไว้ หากในอนาคตอัตราแลกเปลี่ยนปรับลดลง ผู้ส่งออกก็จะได้รับกำไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง เพื่อไปชดเชยกับรายได้ที่ได้ลดลงจากการส่งออก
📌 ส่วนผู้นำเข้าที่อาจจะกังวลว่าหากเงินบาทอ่อนลง จะทำให้ต้นทุนจากการนำเข้าสูงขึ้น ก็สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ โดยการส่ง “คำสั่งซื้อ” USD Futures โดยหากในอนาคตอัตราแลกเปลี่ยนปรับเพิ่มขึ้นจริง ผู้นำเข้าก็จะได้รับกำไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น เพื่อไปชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
สำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ได้ทำธุรกิจนำเข้าหรือส่งออก แต่สนใจทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ก็สามารถซื้อหรือขาย USD Futures ได้ โดยหากค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ฯ เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดไว้ ก็จะได้รับกำไรตามส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป
1
จุดเด่นของ USD FUTURES
⛳ ไม่ต้องถือดอลลาร์ฯ อยู่ ก็เทรดได้
ผู้ลงทุนในไทย สามารถเริ่มต้นซื้อขายได้ทันที เพียงแค่เปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์อนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาต โดยไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้ประกอบการ หรือ หลักฐานว่ามีการถือครองเงินดอลลาร์ฯอยู่
1
⛳ สภาพคล่องสูง
เนื่องจาก TFEX ได้กำหนดลักษณะของสัญญาไว้เป็นมาตรฐาน ผู้ลงทุนจึงสามารถเข้ามาซื้อขายได้ทันทีโดยไม่ต้องศึกษาลักษณะของสัญญาทุกๆครั้งในการซื้อขาย อีกทั้งยังมีวิธีการซื้อขายที่สะดวก รวดเร็ว ทั้งแบบที่ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของโบรกเกอร์อนุพันธ์ และแบบส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ค่ะ
⛳ บาทจะแข็ง หรือบาทจะอ่อน ก็เปิดโอกาสให้ทำกำไรได้
USD Futures สามารถใช้ทำกำไรได้สองทาง ไม่ว่าจะเป็นกรณีค่าเงินบาทแข็งค่า หรือ ค่าเงินบาทอ่อนค่า
📌 หากผู้ลงทุนคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะเพิ่มขึ้น ก็เพียงส่งคำสั่ง “ซื้อ” USD Futures หากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจริง ก็จะได้รับกำไรส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
📌 ในทางตรงกันข้าม หากผู้ลงทุนคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะลดลง ก็เพียงส่งคำสั่ง “ขาย” USD Futures ซึ่งหากอัตราลดลงจริง ก็จะได้รับกำไรส่วนต่างที่อัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวลดลงเช่นกัน
⛳ ใช้เงินลงทุนน้อย
ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องชำระเงินเต็มมูลค่าสัญญาในวันที่ซื้อหรือขายวันแรก เพียงแค่วางเงินหลักประกันไว้ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10% ของมูลค่าสัญญาเท่านั้น
1
⛳ ใช้ควบคู่กับ Gold Futures หรือการลงทุนอื่น ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ผู้ลงทุนที่ปัจจุบันเทรด Gold Futures, Silver Futures, Oil Futures หรือกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศอยู่นั้น สามารถใช้ USD Futures เพื่อลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าผลกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจะถูกหักล้างไปกับการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทและสามารถใช้เวลาที่เหลือในการบริหารพอร์ตลงทุนในรูปแบบที่ต้องการได้
✍️ สัญญา USD Futures นี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลอดจนผู้ลงทุนทั่วไปสามารถซื้อขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น เนื่องจากขนาดของสัญญามีขนาดเล็ก และการซื้อขายสามารถทำได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารการถือเงินดอลลาร์ฯ อยู่ก่อน โดยผู้สนใจแค่เพียงเปิดบัญชีซื้อขายกับโบรกเกอร์อนุพันธ์ที่ได้รับอนุญาต ก็สามารถซื้อขาย USD Futures ได้ทันที
นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์ส ยังมีสภาพคล่องสูงเมื่อเทียบกับสัญญาฟอร์เวิร์ด ผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขาย USD Futures ไปแล้ว และไม่ต้องการถือสัญญาดังกล่าวอีกต่อไป ก็สามารถปิดสถานะของสัญญาได้ตามต้องการ เพียงแค่ทำการซื้อหรือขายตรงข้ามกับสถานะเดิมที่เคยทำไว้เท่านั้นค่ะ
💦........อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเพียงนำเสนออีกแนวทางหนึ่งในการลงทุนเท่านั้น มิได้เป็นการชักชวนแต่อย่างใด หากผู้ลงทุนสนใจ ควรทำการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนด้วยนะคะ
โชคดีในการลงทุนทุกท่านค่ะ 😃😃
Cr. The Stock Exchange of Thailand Group
เรียบเรียงโดย : ลงทุนในบัญชีและภาษี
ช่องทางอื่นในการติดตาม เพจลงทุนในบัญชีและภาษี
ขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามนะคะ 🙏🙏😘😘
โฆษณา