15 ต.ค. 2020 เวลา 05:40
สรุปวิธี รายงานแบบสอบถามให้อยู่ในกระดาษ 1 ใบ
จากกรณีศึกษาแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงเพจสรุปให้
อ่านจบในเวลาไม่ถึง 2 นาที ใช้ได้จริง
สรุปโดย เซ็นเซแป๊ะ... อ่านต่อ