มีบัญชีอยู่แล้ว?
ดีมากคะ บอกต่อคะ
เปลี่ยน mindset
โครงการ โคกหนองนา โมเดล ของกรมการพัฒนาชุมชน เริ่มต้นด้วยหลักสูตร ฝึกอบรมแนวคิดกสิกรรมธรรมชาติ ใช้เวลา 5 วัน องค์ประกอบหลักสูตรมีความเข้มข้น ผมก็ไปผ่านหลักสูตรนี้ มาแล้ว เช่นกัน ตื่นตี 5 เข้าเรียน 6 โมงเช้า เลิกเรียน เวลา 21.00 น.ทุกวัน... อ่านต่อ