31 ม.ค. เวลา 09:26
ขอชาเย็นๆ ไซด์big. 555
กรุงเทพและปริมณฑลจะกลายเป็นพื้นที่สีแดงไปอีกนาน การควบคุมการระบาดทำได้ยากที่สุด เนื่องจากเป็นเมืองหลวง แหล่งชุมชนที่มีคนกระจุกหนาแน่นแออัดสูงทั้งคนไทยและต่างชาติ... อ่านต่อ