31 ม.ค. 2021 เวลา 16:54
รู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านการเล่นกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® ครั้งแรก
.
ตัวตนของเราในแต่ละปีก็อาจจะแตกต่างกันออกไป การที่เราได้รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น การได้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองจึงเป็นส่วนสำคัญในการ... อ่านต่อ
โฆษณา