9 ก.พ. เวลา 04:45
มองชีวิตผ่านมุมวิวัฒนาการ
#สาระสำคัญของทฤษฎีวิวัฒนาการ
(เรียบเรียง โดย ศุภกิจ พัฒนพิฑูรย์)
ตั้งแต่ “ชีววิทยา” เริ่มแยกตัวออกมาจากธรรมชาติวิทยาและปรัชญาธรรมชาติเมื่อต้นศตวร... อ่านต่อ
8