10 ก.พ. เวลา 02:33
ความสุขที่แท้จริงเกิดจากใจที่เกลียดชังสงครามการมุ่งหาผลประโยชน์
เวลายังคงเป็นสิ่งที่สามารถตัดสินคนได้ดีที่สุด ระยะเวลาที่ผ่านพ้นยาวนานเพียงใด ความชัดเจนก็จะยิ่งปรากฏ หญิงเหล็กแห่งยุคที่จะจารึกไปอีกนานในประวัติศาสตร์ อังเกลา โดโรเทอา แมร์เคิล... อ่านต่อ