2 เม.ย. เวลา 23:30 • สิ่งแวดล้อม
เรียนรู้ 5 ขั้นตอนสอนลิงเก็บมะพร้าว!!!
เรียนรู้ 5 ขั้นตอนสอนลิงเก็บมะพร้าว!!!
1. ทำความคุ้นเคยกับลูกมะพร้าว
1
ผู้ฝึกจะเป็นคนหมุนมะพร้าวให้ลิงปั่น โดยลิงต้องใช้มือและเท้าของมันในการปั่น เพื่อที่จะได้คุ้นเคยกับลูกมะพร้าวและครูฝึก
2. ห้อยตัวหมุนลูกมะพร้าว
ให้ลิงปีนเหล็กและห้อยตัวลงมาเพื่อปั่นลูกมะพร้าวให้ออกจากเหล็ก
3. ฝึกเลือกลูกมะพร้าวที่จะเก็บ
จากนั้นนำลูกมะพร้าวไปผูกกับราวเหล็กหลาย ๆ ลูก โดยจะสอนลิงกังให้จำว่าเมื่อขึ้นต้นมะพร้าวควรจะเก็บลูกมะพร้าวแบบใด ซึ่งมะพร้าวจะมีทั้งลูกสุก ไม่สุกบ้าง
4. ขึ้นต้นมะพร้าว
ครูฝึกจะผูกมะพร้าวกับต้นมะพร้าวที่ไม่สูงมาก
5. ฝึกช่วยเหลือตัวเองแก้เชือกเบื้องต้น
ถ้าลิงขึ้นไปบนต้นมะพร้าวจริง ตอนที่กำลังเก็บมะพร้าว อาจจะถูกเชือกพันคอพันตัวได้ จึงจำเป็นต้องฝึกลิงแก้เชือก
#สาระจี๊ดจี๊ด
เมื่อลิงเหนื่อยให้พักดื่มนม แล้วลิงจะขึ้นไปเก็บมะพร้าวต่อ
#สาระจี๊ดจี๊ด
เริ่มฝึกลิงกังอายุประมาณ 2 ปี ต้องเป็นเพศผู้
#สาระจี๊ดจี๊ด
ก่อนจะขึ้นต้นมะพร้าวจริงใช้เวลาฝึก 1 เดือน
#Wasabi ขอเพียงมีส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยให้คุณ!
"เจริญเติบโต ก้าวหน้า สำเร็จ อย่างภาคภูมิใจ"
#สาระจี๊ดจี๊ด #Wasabi #ความรู้ขึ้นสมอง
    Unbox your thinking
    แบบนี้นี่เอง ขอบคุณมากครับคุณวาซาบิ