รู้จักกับโรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม (Cervical spondylosis)
2
อาการของโรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม
อาการที่คอ: ปวดคอ บ่า หรือไหล่เรื้อรัง ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดร้าวไปจนถึงบริเวณท้ายทอยได้ อาการปวดนี้อาจบรรเทาได้ด้วยการนวดหรือฝังเข็ม แต่ก็มีการกลับมาเป็นซ้ำเรื่อยๆ ไม่หายขาด
อาการที่แขน: อาการแสดงที่แขนมีได้ 3 แบบ คือ อาการปวด ชา หรือการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ อาการแสดงที่แขนนี้เกิดจากการที่เส้นประสาทสันหลังส่วนคอถูกรบกวน ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหรือชาลงมาตามบริเวณแขน ข้อศอก หรือนิ้วมือได้ การอ่อนแรงของกล้ามเนื้อก็มีลักษณะคล้ายอาการปวดและชา คือจะมีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อมัดที่เลี้ยงด้วยเส้นประสาทเส้นที่ถูกกดทับนั้น บางรายมาพบแพทย์เพราะไม่สามารถใช้มือทำงานละเอียดอ่อนได้เหมือนเดิม เช่น การเซ็นชื่อเขียนหนังสือ การเล่นดนตรี หรือการติดกระดุม เป็นต้น
4
อาการที่ขา: หากมีการกดทับของไขสันหลังมักไม่มีอาการปวด แต่อาการจะแสดงออกในลักษณะการเดินที่ผิดปกติ เช่น ขาตึงผิดปกติ รู้สึกโคลงเคลงเหมือนล้มง่าย เดินก้าวสั้น เดินตามคนอื่นไม่ทัน ผู้ป่วยบางรายอธิบายว่าเดินเหมือนขาเป็นตะเกียบ หรือเดินเหมือนหุ่นยนต์ อาการเหล่านี้หากทิ้งไว้นานอาการอาจแย่ลงจนมีกล้ามเนื้อลีบจนกระทั่งไม่สามารถเดินได้ในที่สุด
4
สาเหตุของโรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม
1
การก้ม แหงนหรือสะบัดคอบ่อยๆ เป็นนิสัย
นั่งทำงานด้วยอิริยาบถที่ไม่ถูกต้องนานๆ
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่อกระดูกสันหลัง
การรักษาโรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม
กายภาพบำบัด
การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงประสาท
การผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังส่วนคอ
การผ่าตัดเปลี่ยนหมอนรองกระดูกเทียมบริเวณคอ
การผ่าตัดกระดูกส่วนที่กดทับเส้นประสาท
1
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์
ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
2
Hot line tel. +662 011 3091

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    วรพล ลือเลิศสกุลชัย
    ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆครับ