31 พ.ค. 2021 เวลา 07:01 • สุขภาพ
🧑‍🔬💉 "ความเชื่อ" VS "การฉีดวัคซีน" และ "การรักษาสมัยใหม่"
โควิด-19 ไม่ใช่โรคระบาดครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ ครั้งหนึ่ง "ฝีดาษ" หรือไข้ทรพิษ เคยสร้างปัญหาไปทั่วโลก การรักษาสมัยนั้นไม่ใช้วัคซีน แต่เป็นการฝังเชื้อตุ่มหนอง เพื่อป้องกันโรคชนิดนี้
(กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพชน)
ภาพถ่ายขาวดำ การปลูกฝีเมื่อ120ปีก่อน โดยหลวงอนุสาร สุนทรกิจ ชัวย่งเส่งสตูดิโอ เชียงใหม่ สำเนาภาพจากหนังสือภาพถ่ายฟิล์มกระจก เมืองเชียงใหม่ โดย หลวงอนุสารสุนทรกิจ
ในอดีต "มิชชันนารี" เป็นผู้นำนวัตกรรมการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามา จากบรรยากาศภาพด้านบน ทำให้นึกถึงเรื่อง "กลิ่นกาสะลอง" ที่พระเอกเป็นแพทย์สมัยใหม่ นำความรู้มารักษาชาวพื้นเมืองทางเหนือ
แต่ภาพนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงในดินแดนล้านนาของบ้านเรา คือการรักษาด้วยวิธีปลูกฝี ตามเทคโนโลยีของสมัยนั้น ด้วยการนำเชื้อที่ฝากฝังไว้กับวัว มาปลูกไว้ท่ต้นแขนของเด็กๆ เพื่อให้ร่างกายเข้าใจโรค
ภาพดังกล่าวคาดว่าเกิดสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ สมัย ราวปี พ.ศ. 2404 - 2413 ต้นฉบับเป็นฟิล์มขาวดำ เพจเชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น นำมาทำเป็นภาพสีให้ดูเข้าใจง่าย
ตัดภาพมาที่ยุยปัจจุบัน การฉีดวัคซีน เป็นวิธีการป้องกันการแพร่ระบาด ที่รองรับโดย WHO และองค์การทางการแพทย์นานัปประเทศ
แต่ปัญหาที่ทำให้การฉีดวัคซีนเป็นไปได้ช้าในประชากรประเทศต่างๆ เกิดจาก
🎈 ความรู้ความเข้าใจ
หลายคนยังไม่เข้าใจว่าเราฉีดวัคซีนไปเพื่ออะไร ผลของการฉีดวัคซีนมีทั้งต่อตัวผู้ฉีด และภาพรวมของประเทศ แต่หลายคนก็ยังไม่มั่นใจในผลข้างเคียง
🎈 ความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่น
ภายหลังการปลูกฝีในยุคนั้น ก็มีคนที่เสียชีวิตจากผลข้างเคียงจริง แต่ก็มีคนส่วนมากที่รอดด้วยวิธีการรักษานี้
🎈 การเข้าถึงข้อมูลของวิธีรักษา
ผู้เข้ารับการรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ยังไม่ทราบว่า "ยา" "วัคซีน"​ และ "วิธีการรักษา"​ แบบที่มีใช้อยู่กับทั้งโลก และท้องถิ่นของตัวเอง คืออะไร? มีผลอย่างไร? จึงไม่สามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองได้
🎈 ทางเลือก
การเข้าถึงวัคซีน และยาต่างๆ ของแต่ละประเทศมีโอกาสที่ต่างกัน
🎈 ความรู้จักร่างกายของตนเอง
บางคนมีโรคประจำตัว ทั้งที่เคยตรวจพบ และไม่เคยตรวจพบ เมื่อร่างกายรับวัคซีนเข้าไปขณะที่ยังไม่ได้หยุดยา ก็อาจจะเกิดผลกระทบที่ไม่เคยมีใครได้ศึกษาไว้
การต่อสู้ของ "วิธีการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่" ในครั้งไข้ทรพิษ กับกลุ่มคนที่มีความเชื่อว่าเป็นวิธีผิดผี ผ่านมา 120 ปี เราก็สามารถบอกแทนคนสมัยก่อนได้แต่เพียงว่า "วิธีการรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่" เป็นวิธีการรักษาที่อิงกับหลักวิทยาศาสตร์ หลักสถิติ
ส่วนความเชื่อ และการรักษาแบบดั้งเดิม ก็เป็นทางเลือกของผู้ที่ยังคงมีความเชื่อแบบนั้น
ผ่านมานับ 100 ปี บทเรียนที่เราได้คือ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่อของใครได้
ส่วนใครที่พร้อมจะไปต่อกับการรักษาด้วยวิธีใหม่ๆ ที่อนาคตก็จะมี "โรค"​ และ "ยา" ที่เกิดขึ้นมาอีก ก็ต้องเรียนรู้ว่าโรคมีอาการอย่างไร ยาและวิธีป้องกันเป็นอย่างไร
ขอบคุณที่แวะมาครับ
31 พ.ค. 64

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา