มีบัญชีอยู่แล้ว?
แล้วรัฐบาลไทยจะตามการกลายพันธุ์ของเจ้าไวรัสทันหรือเมื่อวัคซีนฯฉีดไปครบไม่มีผลต่อเชื้อกลายพันธุ์
หวั่นโควิดสายพันธุ์ผิดเพี้ยน วัคซีนเอาไม่อยู่ เทียบฉีดแอสตราฯ เข็ม 1 เข็ม 2...อ่านต่อ