21 มิ.ย. 2021 เวลา 04:49
เรื่องสาธารณสุขก็ควรฟังจากปากหมอนะครับ
ตกลง Astra กัน สายพันธุ์เดลต้า ได้มั้ย??
6
ลองค้นเรื่องวัคซีนโควิด 19 กับสายพันธุ์เดลต้า (สายพันธุ์อินเดีย) ที่อาจกลายเป็นสายพันธุ์หลักของการระบาดในเมืองไทยในอนาคต 😢... อ่านต่อ
6
โฆษณา