โดยปกติ..จะแยะแยะเป็นเรื่องๆ แล้วจัดลำดับว่าเรื่องใดต้องจัดการก่อน หลัง จึงค่อยคิดต่อว่าจะจัดการกับเรื่องนั้นๆอย่างไร
ส่วนวิธีแยกแยะนั้น จะดูว่าเรื่องราวต่างๆทั้งหมดที่อยู่ในหัว มีอะไรบ้าง อะไรเกี่ยวโยงกัน อะไรไม่เกี่ยวข้องกันเลย ที่ไม่เกี่ยวข้อง..ตัดออกเป็นอีกเรื่อง ไม่เอามาผสมปนเปกัน
จะยกตัวอย่างง่ายๆ ให้เห็นภาพ สมมุติว่าเข้าครัวจะทำอาหารมื้อเย็น แต่คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรกินดี ก็จะรื้อของที่มีในตู้เย็นออกมากอง แล้วแยกแยะว่า..ในบรรดาของเหล่านั้น จะทำอาหารอะไรได้บ้าง .. ก็ทำไปทีละอย่าง อะไรอย่างนี้เป็นต้น
  • 1
โฆษณา