ทำสมาธิค่ะ สมถะและวิปัสสนากรรมฐาน จะเคลียร์ความคิดได้มาก เมื่อก่อนก็คิดวนในอ่าง แต่ตอนนี้ บางเรื่องวนน้อยลงหรือส่วนมากคิดแล้วจบ ไม่คิดวนแล้ว
หรือถ้ายังไม่มีโอกาสทำสมาธิ ก็ฟังธรรมจากยูทูปหาคำตอบเรื่องที่ค้างคาใจ แล้วลองคิดตามค่ะ
  • 1
โฆษณา