ชุดตรวจคัดกรองโควิด “Covid-19 SCAN” จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผ่านการรับรองจาก อย. แล้ว
4
รศ.ดร. สัญชัย พยุงภร ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยาเชิงระบบ และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางไวรัสวิทยาคลีนิค พัฒนาชุดตรวจโควิดที่มีราคาถูก ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค CRISPR-Cas system
1
www.chula.ac.th
โดยวิธีมาตรฐานที่ใช้ตรวจเพื่อยืนยันผลการติดเชื้อในปัจจุบัน คือ การทำ RT-PCR ซึ่งต้องนำตัวอย่างจากผู้ตรวจหาเชื้อมาเพิ่มปริมาณพันธุกรรมของไวรัสแล้วตรวจด้วยเครื่องมือเฉพาะในห้องแล็บ ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ มีค่าใช้จ่ายสูง และใช้เวลาหลายชั่วโมงถึงจะทราบผล
แต่วิธีนี้ สามารถนำตัวอย่างจากผู้ตรวจหาเชื้อทั้งจากระบบทางเดินหายใจหรือน้ำลายมาเพิ่มปริมาณภายใต้อุณหภูมิเดียว (Isothermal amplification) ซึ่งต่างกับ RT-PCR ที่ต้องใช้หลายอุณหภูมิวนกันเป็น cycle หลาย cycle ในการเพิ่มปริมาณ และหลังจากเพิ่มปริมาณแล้ว จะใช้เทคนิค CRISPR-Cas12a เป็นตัวตรวจจับหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด ถ้าพบสารพันธุกรรมจะเรืองแสงภายใต้เครื่องกำเนิดสีฟ้า (Blue light transilluminator) ซึ่งพบว่าเทคนิคนี้มีความจำเพาะต่อการตรวจวินิจฉัยทางคลีนิคถึง 100% ความไว 96.23% และมีความแม่นยำ 98.78% ใกล้เคียงกับเทคนิค RT-PCR
4
www.chula.ac.th
นวัตกรรมชุดตรวจโควิด “COVID-19 SCAN” ผ่านการรับรองและอนุญาตให้ผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เลขที่ T6400049 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2021 ปัจจุบันยังไม่มีจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป เนื่องจากชุดตรวจนี้จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ต้องทำการตรวจโดยบุคลากรการแพทย์เท่านั้น ดังนั้นการใช้งานจึงอยู่ในสถานพยาบาล ถ้าบุคคลทั่วไปสนใจ สามารถติดต่อไปยังหน่วยงานต่างๆที่มีการใช้งานชุดตรวจ COVID-19 SCAN ในระดับคัดกรองได้ แต่ปัจจุบันยังมีจำนวนจำกัด
🌸 ถ้าใครยังจำได้ ทางเพจ EveryGreen เคยประชาสัมพันธ์การพัฒนาชุดตรวจนี้ ที่ตอนนั้นกำลังเปิดรับบริจาคระดมทุน ไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2020 ตามโพส >> https://www.blockdit.com/posts/5e843c393beb580c9e8cff0b
ตอนนั้นกรีนได้นำเพชรที่เพื่อนๆมอบให้เปลี่ยนเป็นเงินและเพิ่มเงินของตัวเองลงไปเพื่อบริจาคให้กับโครงการนี้ทั้งหมด ตอนนี้เงินบริจาคของเราสำเร็จเห็นผลเรียบร้อยแล้วนะคะ น่าดีใจจัง เลยอยากมาประชาสัมพันธ์ชุดตรวจนี้ว่าฝีมือนักวิจัยไทยไม่แพ้ใครจริงๆค่ะ 😊❤️
📌
หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้ในนามของบุคลากรทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ หรือสถานพยาบาลได้โดยตรงกับทางบริษัทผู้ผลิต เพราะตามระเบียบทางกฏหมาย ชุดตรวจโควิดไม่สามารถจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปได้ จึงไม่สามารถนำไปใช้ตรวจด้วยตนเองได้
ติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัท ไมโคร อินเจคชั่น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการผลิตชุดตรวจ
ประสานงานการตรวจคัดกรอง คุณสมฤดี 092-247-0019
ประสานงานลูกค้าองค์กร คุณมณีรัตน์ 082-299-6333
อีเมล covid19scan@bkf.co.th
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม >>

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
173 ถูกใจ
10 เพชร
196 แชร์
14K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 173
    โฆษณา