มีบัญชีอยู่แล้ว?
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐 การตั้งงบประมาณ
🏡 มารีโนเวทบ้านให้ป๊าม๊ากันเถอะ (ทำบ้านเพื่อวัยเก๋า) 🏡
🏡 เพราะการสร้างบ้าน = บาน(งบประมาณ)
ปัญหาจากการสร้างบ้านเมื่อ 4 ปีก่อนโดยไม่มีการประเมินค่าใช้จ่าย
1) จากงบกลมๆเล็กๆน่ารักบานปลายไปเยอะมากกกกกก
2) ค่าใช้จ่ายที่คิดไม่ถึงหรือคิดว่าไม่เยอะในการสร้างบ้านเช่น
- ค่าทิ้งขยะก่อสร้าง
- ค่าน้ำไฟในการพักของคนงาน
- ค่าน้ำมันในการวิ่งมาดูงานหรือวิ่งซื้อวัสดุต่างๆ
(ซึ่งตรงนี้ก็ควรทำค่าใช้จ่ายไว้)
3) ไม่ได้ทำบันทึกเพื่อให้ผู้รับเหมาเซ็นว่าของอะไรบ้างที่ให้ผู้รับเหมาไปแล้วพอของหายก็ทำไรไม่ได้ต้องซื้อใหม่เพราะไม่มีหลักฐานการรับของ
4) ไม่ได้จัดอันดับความสำคัญผลที่ตามมาคือพองบใกล้หมดของที่อยากได้ต้องลด Spec ลงเช่น เหล็กดัด สีทาบ้าน กลอนประตูหน้าต่าง สวิตช์ไฟ เป็นต้น
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐 การตั้งงบประมาณ
ในการรีโนเวทบ้านครั้งนี้โบว์จึงแก้ปัญหาด้วยการ
1⃣ ตั้งงบประมาณคร่าวๆ(งบในใจ)
2⃣ ทำตารางประเมินค่าใช้จ่ายโดยหาราคาวัสดุที่อยากได้ไว้ล่วงหน้า
3⃣ จัดอันดับความสำคัญเผื่องบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการทั้งหมด
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐 การตั้งงบประมาณ
💰 ตั้งงบคร่าวๆโดยดูจากสิ่งที่จะปรับหรือเปลี่ยนเราที่ได้จดไว้ใน 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏 👉https://bit.ly/2Ub0olt
✍️ โดยสรุปคร่าวๆสิ่งที่โบว์จะปรับเปลี่ยนหลักๆ
- รั้วบ้าน
- หลังคา
- ระบบไฟฟ้าให้เป็น Smart Home
- ระบบประปาและงานสุขาภิบาล
- พื้นเปลี่ยนเป็นกระเบื้อง
- ติดลิฟท์
- ปรับพื้นหรือขนาดประตูให้เหมาะกับผู้สูงวัย
- ทำห้องนอนชั้นล่าง
👉 จากที่สรุปงบประมาณส่วนใหญ่จึงไปอยู่ที่งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์และงานระบบโดยงบ 2.5 ล้านถูกแบ่งออกเป็น 𝟑 ส่วนดังนี้
1⃣ งบ 60% (1.5 ล้าน) แบ่งเป็น 4 ส่วน
1.1) งานเตรียมการ
1.2) งานโครงสร้างเช่น
1.3) งานสถาปัตยกรรม (องค์ประกอบบ้าน)
1.4) วางระบบไฟฟ้าประปาและสุขาภิบาลใหม่
2⃣ งบ 26% (650,000 บาท) แบ่งเป็น 2 ส่วน
2.1) ส่วนที่ตกลงกับผู้รับเหมาว่าเจ้าของบ้านจัดซื้อเอง
2.2) งานตกแต่งบ้าน
3⃣ งบ 14% (350,000 บาท)
- ลิฟท์บ้านพร้อมติดตั้ง
📍 เราอาจจะเผื่องบประมาณไว้อีก 10-20 % ไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือมีค่าใช้จ่ายที่เราคาดไม่ถึง
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐 การตั้งงบประมาณ
1⃣ งบ 60% (1.5 ล้าน) แบ่งเป็น 4 ส่วน
1.1) งานเตรียมการ
- ขึงสแลน(ตาข่ายเขียวๆ)
- งานรื้อถอนเช่น กระเบื้องหลังคา พื้น ห้องน้ำ สุขภัณฑ์ เป็นต้น
- ค่าขนขยะก่อสร้างไปทิ้ง
1.2) งานโครงสร้างเช่น
- วางเสาเข็มเพิ่มเติม
- เทคอนกรีต (เสา คาน พื้น) เพิ่มบางส่วน
- โครงหลังคาบ้านและโรงจอดรถ
1.3) งานสถาปัตยกรรม (องค์ประกอบบ้าน)
- ก่ออิฐ ฉาบปูน
- ปูกระเบื้องห้องต่างๆและบริเวณบ้าน
- ปูฝ้าใหม่ทั้งชั้นบน-ล่าง
- ทำเค้าเตอร์ครัวและหลังบ้านใหม่
- etc.
1.4) วางระบบไฟฟ้าประปาและสุขาภิบาลใหม่
- เดินไฟฟ้าใหม่แบบฝังในผนังพร้อมเปลี่ยนเป็นโคม Downlight (หลอด LED ขั้ว E27) เพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนหลอดไฟ
- เดินประปาใหม่ทั้งบ้าน
- วางท่อระบายน้ำและรางน้ำรอบบ้านใหม่ทั้งหมด
- เปลี่ยนระบบจากบ่อซึม(ส้วมซึมที่ต้องเรียกรถมาดูด)เป็นถังแซท
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐 การตั้งงบประมาณ
2⃣ งบ 26% (650,000 บาท) แบ่งเป็น 2 ส่วน
2.1) ส่วนที่ตกลงกับผู้รับเหมาว่าเจ้าของบ้านจัดซื้อเองเช่น
- บานประดู วงกบ ลูกบิด เหล็กดัด
- กระเบื้องทั้งหมด ท็อปแกรนิต
- สุขภัณฑ์ อ่างล้างหน้า ฝักบัวและอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในห้องน้ำ
- โคมไฟ หลอดไป สวิชต์ไฟ เป็นต้น
2.2) งานตกแต่งบ้าน
- งาน Build-in
- Furniture ลอยตัว
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐 การตั้งงบประมาณ
3⃣ งบ 14% (350,000 บาท)
- ลิฟท์บ้านพร้อมติดตั้ง (หากงบบานปลายมากอาจติดทีหลัง)
- มีหลายราคาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ 👉 https://bit.ly/3hKaVfc
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐 การตั้งงบประมาณ
ทำตารางประเมินค่าใช้จ่าย 📋
1⃣ จดรายขื่อวัสดุที่ต้องซื้อเองทั้งหมด
2⃣ ทำตารางรายการวัสดุโดยมีหัวข้อหลักๆเช่น
- ชื่อวัสดุ เช่น ประตูรีโมทรั้วหน้าบ้าน(มอเตอร์ประตู)
- วันที่
- ชื่อร้านค้า
- ราคา
- เบอร์โทรติดต่อหรือ Line
- อันดับความสำคัญ***
- Note เพิ่มเติมเช่น การรับประกัน ที่ตั้งหน้าร้าน เป็นต้น
3⃣ แนะนำว่าหาวัสดุที่เราอยากได้และที่ทดแทนกันได้แต่ราคาประหนัดกว่าเผื่องบประมาณไม่พอ
4⃣ แนะทำทำใส่ตาราง Excel เพราะสามารถเพิ่มรายการหรือ Update ข้อมูลได้ง่ายและป้องกันการสูญหาย
✅ ข้อดีของการทำตารางประเมินค่าใช้จ่าย
𝟭) กราประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทำให้เราสามารถวางแผนการเงินได้อย่างรัดกุมเราจะรู้ว่างานไหนควรทำก่อนหลังหรือราคาวัสดุไหนที่เราจ่ายไหว (ในส่วนโครงสร้างและงานสถาปัตย์รอผู้รับเหมามาตีราคา)
𝟮) เราจะเริ่มรู้ว่างบทิพย์ที่เราตั้งไว้ลอยๆใกล้เคียงกับความจริงหรือไม่
𝟯) กลับมาดูราคาวัสดุได้ง่ายกว่าและครอบครัวจะเห็นภาพได้งชัดเจนว่าสัดส่วนงบประมาณจะถูกจัดสรรไปที่วัสดุไหนบ้าง
𝟰) ตอนแรกที่ไม่ได้ทำหาหลายๆวัสดุและคุยทิ้งไว้ใน Facebook หรือ Line พอจะย้อนกลับไปดูหารายละเอียดหรือร้านไม่เจอเยอะมากๆค่ะ
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐 การตั้งงบประมาณ
หากงบไม่พอเลือก " ทำอันที่สำคัญก่อน "
1⃣ เอาอันดับความสำคัญในตารางประเมินค่าใช้จ่ายมา List รวมกันทั้งหมด
2⃣ เราจะเห็นได้ชัดแล้วว่าวัสดุในข้อ 𝗔 มีความสำคัญมากสุดและข้อ 𝗖 สามารถทำทีหลังได้แต่อาจจะต้องเตรียมหน้างานไว้ก่อนเช่น วางตำแหน่งปลั๊ก เดินสายไฟ โครงสร้างลิฟท์
3⃣ ส่วนใหญ่ในข้อ 𝗖 จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มาเติมได้หลังบ้านเสร็จเช่น Hardwareครัว, งาน Build-in, ลิฟท์บ้าน, กล้องวงจรปิด เป็นต้น
📍 หลังจากที่โบว์ทำตารางประเมินค่าใช้จ่ายพร้อมจัดอันดับความสำคัญแล้วก็พบว่า "สิ่งที่อยากได้มักแพงกว่างบที่มีเสมอเลยค่ะ" 🤣🤣🤣
𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐 การตั้งงบประมาณ
ในตอนหน้าเราจะเริ่มตะลุยไปกับ 👉
😉 การคุยกับคนในครอบครัว
- จะคุยยังไงให้ป๊าม๊าเห็นภาพเดียวกับเราและไม่ทะเลาะกันตอนสร้างบ้านรวมถึงอำนาจการตัดสินใจในการเลือกซื้อวัสดุ (ปัญหานี้เกือบทุกคนน่าจะเจอตั้งแต่คุย Concept เพราะโบว์ก็เจอค่ะ 555555555)
😉 หาผู้รับเหมา
- ตามหาผู้รับเหมาที่ใช่คงเหมือนใจที่ตามหาความรัก
(รู้ว่ามีแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเจอ ไอต้ามฟามรัก)
😉 แจ้งรายละเอียดงานกับผู้รับเหมา
- เราจะบรีฟงานรีโนเวทที่ค่อนข้างจุกจิกและรายละเอียดยิบย่อยยังไงให้ผู้รับเหมาเห็นภาพเดียวกับเราและสามารถตีราคาได้ครบถ้วน
😉 กำหนดระยะเวลาในการตีราคารีโนเวทของผู้รับเหมา
- เคยเจอไหมคะว่ามาตีราคาเสร็จ.......ผู้รับเหมาหายเงียบไป
โบว์ก็เจอค่ะ ไว้เราไปดูวิธีแก้กันในตอนหน้านะคะ
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   WHO เตือนโลกมีความเสี่ยง"โอไมครอน"สูงมาก แนะเพิ่มการเฝ้าระวัง องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนโควิด-19 กลายพันธุ์โอไมครอน ก่อความเสี่ยงสูงทั่วโลก แนะเพิ่มการเฝ้าระวังความเสี่ยง ปรับมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศให้ทันท่วงที
   ## ยุโรปเร่งกระชับมาตรการป้องกันโควิด-รณรงค์ฉีดวัคซีนก่อนฤดูหนาวมาเยือน ## ในขณะที่ประเทศไทยคลายล็อคและเริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวในวงกว้าง ประเทศแถบยุโรปกำลังเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด นั่นก็เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งผู้อำนวยการระดับภูมิภาคขององค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาเตือนว่ายุโรปกำลังจะเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดอีกครั้ง และหากยังมีการแพร่เชื้อในอัตราเดิม กว่าจะถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ยุโรปก็อาจจะมีผู้เสียจากโควิดอีกถึง 500,000 ราย
   เรามารู้จักกับ BITKUB กัน มีหลายเรื่องที่สรุปอ่านง่าย เกี่ยวกับ Bitkub Coin Bitkub Coin หรือ KUB เป็น Native Coin ที่ใช้ในระบบนิเวศของ Bitkub Chain มีหน้าที่เป็น Utility Coin ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด ผู้ใช้บริการ Bitkub Chain สามารถนำเหรียญ KUB ไปแลกเป็น Fee Credit เพื่อลดค่าธรรมเนียมในการซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนบนกระดานเทรดของ Bitkub นอกเหนือไปจากนั้นผู้พัฒนาสร้าง Application บน Bitkub Chain สามารถใช้ Bitkub Coin (KUB) มาจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม (Gas) ในการทำธุรกรรมได้เช่นเดียวกัน โดยจำนวนเหรียญ Bitkub Coin (KUB) ที่ต้องจ่ายจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและขนาดของธุรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นบน Bitkub Chain เปรียบเสมือนกับเป็นหน่วยมาตราวัด ที่ใช้ในการวัดปริมาณของงานที่ทำโดย Validator
   ซีอีโอ 'โมเดอร์นา' ยอมรับว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัท อาจมี ประสิทธิภาพลดลง ถ้าใช้กับสายพันธุ์ 'โอไมครอน' วันนี้ (30 พ.ย.) นายสเตฟาน แบนเซล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโมเดอร์นา อิงค์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไฟแนนเชียล ไทมส์ว่า เขาคาดว่าวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพลดลงในการป้องกันไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ #โอไมครอน พร้อมกับเตือนว่า บรรดาบริษัทเวชภัณฑ์อาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนจึงจะสามารถผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนได้อย่างเพียงพอ
   ดูทั้งหมด