มีบัญชีอยู่แล้ว?
จริง!!!
สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน สับสนวุ่นวายเพราะเกิดจากคนที่พูดโดยปราศจากข้อมูลที่ถูกต้องและโดยไม่รับผิดชอบใดๆ