ดีเยี่ยมเลย
อ้างอิง
อนุปทสูตร ข้อที่ 153 เป็นต้นไป พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 14... อ่านต่อ
  • 1
โฆษณา