ทุติยฌาน แบบเข้าใจง่าย
PODCAST แนะนำ👇
ปฐมฌาน แบบเข้าใจง่าย ✔
ฌาน กับ พระโสดาบัน แบบเข้าใจง่าย✔
กายในกาย แบบเข้าใจง่าย✔
ฌาน 2 รูปแบบ แบบเข้าใจง่าย ✔
อ้างอิง
อนุปทสูตร ข้อที่153เป็นต้นไป พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่14
มหาสติปัฏฐานสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 10
โพธิราชกุมารสูตร ข้อที่ 505 พระไตรปิฏกฉบับหลวงเล่มที่13

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
19 ถูกใจ
25 เพชร
12 แชร์
7.6K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 19
    โฆษณา