ตติยฌาน แบบเข้าใจง่าย
PODCAST 👇
ฌาน ซีรี่ย์
สติปัฏฐาน4 ซีรี่
ปฏิจจสมุปบาท ซีรี่ย์
มรรคมีองค์8 ซีรี่ย์
อ้างอิง
อนุปทสูตร ข้อที่157 พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่14

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
15ถูกใจ
8แชร์
1.9Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...