จตุตถฌาน แบบเข้าใจง่าย
PODCAST 👇
ฌาน ซีรีย์
สติปัฏฐาน ซีรีย์
ปฏิจจสมุปบาท ซี่รีย์
มรรคมีองค์8 ซีรี่ย์
อ้างอิง
อนุปทสูตร ข้อที่153 เป็นต้นไป ไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 14
อนุปทสูตร ข้อที่158 พระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่ 14

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
18 ถูกใจ
16 แชร์
2K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 18
    โฆษณา