มีบัญชีอยู่แล้ว?
🎧 🎶🎵〰️🌤 เ ก็ บ ต ะ วั น
#Challenge-Song for Friends
เพลงส่งกำลังใจให้เพื่อนที่รู้สึกท้อแท้
กับทุกสิ่งที่เผชิญอยู่รอบตัว
.
วันนี้มันอาจจะแย่
พรุ่งนี้ยังมี …
ยังมีหวัง มีสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่
เหนื่อยก็พักบ้างสักนิด
แล้ว .. เริ่มใหม่
.
.
💕 ขอส่งชาเล้ง พี่ โ ต๊ ะ กับ แ ม่ ป๋ อ ม นะคะ
. ผู้เริ่มโปรเจ็ค..
. Song for Friends 🎶🎵〰️💕💝
.
🎵🎶~ เสียงหลงไปทางไหนบ้างไม่รู้
ผู้ใดพบเจอ ฝากเก็บมาคืนด้วยค่ะ 😂
.
.
20 กรกฏา’ 2564

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    วราพร พ่วงวงษ์
    หาหัวข้อที่จะเข้าฟังเพลงไม่เจอค่ะ