มีบัญชีอยู่แล้ว?
แหล่งรวมเงินทุนสำหรับผู้มีไอเดียเจ๋งๆ
ปัจจุบันมีธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพราะคนยุคนี้ต่างมีไอเดียแปลกใหม่ และสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้อุปโภคบริโภคได้อย่างดี
แต่ปัญหาส่วนใหญ่ทีมักจะเจอมากที่สุดอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการไทย ก็คือมีไอเดียดี แต่ขาดแหล่งเงินทุนเพื่อจะมาต่อยอดโมเดลธุรกิจของตัวเอง
บทความนี้เราจึงได้รวบรวมแหล่งเงินทุนที่จะช่วยสนับสนุนผู้มีไอเดียดีๆ ดังนี้ค่ะ
1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย.
เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐ ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือให้ SME และ Startup ที่มีศักยภาพแต่ขาดหลักประกัน บสย.จึงเข้ามามีบทบาทโดยเป็นผู้ค้ำประกันให้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินต่างๆ ในการอนุมัติสินเชื่อ
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.tcg.or.th
2. สินเชื่อประชารัฐเพื่อ SMEs ของ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต หรือ SMI
เป็นสถาบันที่รองรับการแก้ไขปัญหา และพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เจ้าของกิจการทั้ง SME และ Startup ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพื่อสามารถนำเงินทุนไปต่อยอดแผนธุรกิจและสร้างโอกาสเติบโตให้แก่ธุรกิจของตนเอง
1
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.smi.or.th
3. โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
เป็นการสนับสนุนให้ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ SME หรือ Startup สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม
1
เป็นกลไกการให้ทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมแบบให้เปล่า (grant) ในการพัฒนาต้นแบบหรือนำร่องนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้น ซึ่งเงินสนับสนุนสูงสุดที่ 1,500,000 บาท ต่อโครงการ
1
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.nia.or.th
4. โครงการ Startup Voucher ของ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.
โครงการ Startup Voucher เกิดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโตให้กับเจ้าของกิจการ SME และ Startup ที่มีไอเดียและแผนธุรกิจที่ชัดเจน โดยทางสวทช. มีเงินสนับสนุนมอบให้สูงสุด 800,000 บาท
1
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.nstda.or.th
5. AIS The Startup
เป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างเอไอเอสและบริษัท Startup เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจและโอกาสการเกิดธุรกิจใหม่ ซึ่งสามารถเข้าถึงตลาดระดับโลกได้
1
โดยเอไอเอส จะให้การสนับสนุน Startup สายเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี IoT การเข้าถึงฐานลูกค้าของ AIS และหมายเลขพันธมิตรต่างๆ ทั่วโลก บริการคลาวด์ประสิทธิภาพสูง และทีมให้คำปรึกษา
1
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.ais.th/thestartup/index.htm#section-business
6. True 5G Tech Sandbox จาก TRUE INCUBE
เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างสัญชาตญาณความเป็นผู้ประกอบการ การมองไกลไประดับโลก และการสร้างระบบนิเวศน์ (ecosystem) ที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ
โดยมีมูลค่าเงินทุนสนับสนุนรวมกว่า 2.5 ล้านบาท สำหรับสร้างไอเดีย ต่อยอดธุรกิจกับ True 5G เพื่อตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพของธุรกิจเเละคุณภาพของคนไทยใน 6 มิติ ได้แก่ Health and Wellness, Intelligent city and security, Education, Retail, Agriculture และ Industry
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/trueincube/
7. โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) จากธนาคารออมสิน
เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ นิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมคิดไอเดียสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนด ร่วมส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง โดยมีทุนการศึกษารวมกว่า 4.5 ล้านบาท
1
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://smestartup.gsb.or.th
8. กองทุน CORPORATE VENTURE CAPITAL (CVC)
กองทุนจากกรุงศรี ฟินโนเวต จัดสรรเงินทุนสำหรับการลงทุนในกิจการธุรกิจของสตาร์อัพ โดยมีเป้าหมายเป็นนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยเลือกลงทุนเฉพาะในสตาร์ทอัพที่มีความเกี่ยวโยงในเชิงยุทธศาสตร์กับธุรกิจของธนาคาร
1
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.krungsrifinnovate.com/th/Home/CVC
9. Unigin Ventures
เป็นผู้ให้บริการด้านการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ในประเทศไทย ยูนิจินเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีไอเดียและศักยภาพในการทำธุรกิจในทุกด้าน หรือช่วยให้ขอเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น เพื่อนำเงินลงทุนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์-บริการ หรือต่อยอดธุรกิจเดิม
1
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.uniginventures.com/
10. กองทุน 500 Tuk Tuks Thailand
เป็นกองทุนย่อยในเครือ 500 Startups ของสหรัฐอเมริกา ช่วยเหลือเรื่องเงินลงทุนใน Tech Startup ในประเทศไทย และนอกจาก 500 TukTuk ให้เงินทุนแก่สตาร์ทอัพแล้ว ยังสร้างชุมชน สอนการทำสตาร์ทอัพให้แก่ผู้ประกอบการที่ฉลาดมีฝีมือ และพร้อมลุย มีเมนทอร์คอยให้คำปรึกษา
1
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/500tuktuks/
 
💦.....นับเป็นการดีสำหรับผู้ประกอบการ SMEs, Starup ไทย หรือผู้สนใจที่มีไอเดียในการประกอบธุรกิจ แต่ยังขาดเงินทุนสนับสนุน หากท่านเป็นหนึ่งในคนที่มีไอเดียเจ๋งแล้ว ผู้เขียนขอเป็นกำลังใจให้ท่านไขว่คว้าโอกาสนั้นมาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จให้ได้นะคะ 😊
Cr. smethailandclub
เรียบเรียงโดย : ลงทุนในบัญชีและภาษี
สามารถเยี่ยมชมเราผ่านช่องทางอื่นตามลิ้งข้างล่างนี้ค่ะ :
ขอบคุณทุก ๆ กำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะ
🌷🌷❤❤🙏🙏🙏🙏❤❤🌷🌷

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    Beettle
    สนับสนุน500 เพชร
    ฟ้าหลังฝน
    สวัสดีค่ะ คุณครู นักเรียนมาสายค่ะ 😅