ความรักที่แท้จริงต้องมาจากการกระทำที่ดีจากใจด้วยความรู้สึกจากใจจริงๆ และต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน
โฆษณา