7 ส.ค. 2021 เวลา 10:14 • การตลาด
ตอนที่ 2 : 3 เทรนด์หลักลุยตลาดจีนด้วยสื่อดิจิทัล 2021 ยุค NewNormal | ออนไลน์ชอปปิง
🚩 ออนไลน์ชอปปิง : จากศูนย์การค้าสู่ห้างสรรพสินค้าออนไลน์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อผู้บริโภคต่างหันมาคลิกจับจ่ายบนโลกออนไลน์แทนการเดินทางศูนย์การค้า ทุกคนสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทั่วโลก เช่นเดียวกับ ผู้บริโภคจีนสั่งซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากยุโรปผ่านโลกออนไลน์ โดยในปี 2021 ผู้บริโภคจีนที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์มูลค่ารวมอย่างน้อย 50,000 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
*เทียบอัตราแลกเปลี่ยนที่ 5 บาท เท่ากับ 1 หยวนจีน
ข้อมูลสถิติจาก EternityX
🚩 วิดีโอสั้นและการถ่ายทอดสด (Live Streaming) : ดูปุ๊บ ตัดสินใจซื้อปั๊บ
วิดีโอสั้นแบบ  30-60 วินาที กระตุ้นความสนใจของผู้บริโภคจีนได้มาก แต่อย่าลืมกฎทอง The First 5 Second หากใน 5 วินาทีไม่สามารถสร้างความสนใจได้ก็ปิดโอกาสทองทันที
การ Live Streaming เป็นที่นิยมมาก เพราะทำให้เห็นคุณลักษณะ คุณสมบัติของสินค้าได้ชัดเจน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เกิดการตอบโต้ระหว่างแบรนด์ หรือ KOL กับ กลุ่มเป้าหมาย หรือ ลูกค้าได้ทันที
ผู้บริโภคจีนหันมาสนใจและใช้เวลานั่งชมคลิปวิดีโอและการถ่ายทอดสดจากร้านค้า คนดัง เพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราการดูเฉลี่ย 120 นาทีต่อวันต่อคน ใน paltform เรียงตามลำดับความนิยม ได้แก่ 1) Billbill 2) Douyin หรือ Tiktok ที่เรารู้จักกัน และ 3) Kuaishou
🚩 รูปแบบสื่อดิจิทัลที่ผู้บริโภคจีนรับชมในแต่ละวัน ปี 2020 จำแนกเป็นสัดส่วนดังนี้
ร้อยละ 31.80 รับชม สื่อสังคมออนไลน์
ร้อยละ 17.30 รับชม คลิปวิดีโอสั้น
ร้อยละ 12.20 รับชม เกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ร้อยละ 9.00 รับชม ข่าว
ร้อยละ 8.70 รับชม ออนไลน์วิดีโอ
ร้อยละ 21.00 รับชมอื่น ๆ
ข้อมูลที่น่าสนใจ Gree Electric ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือนรายใหญ่ของจีน ปีที่ผ่านมา สามารถสร้างยอดขายบน Social Commerce อย่าง Kuaishou ได้สูงถึง 300 ล้านหยวนจีน หรือ 1,500 ล้านบาท ส่วนยอดขายบน Ecommerce อย่าง JD ได้สูงถึง 700 ล้านหยวนจีน หรือ 3,500 ล้านบาท
ข้อมูลสถิติปี 2020 ของ Episerver และ MiaoZhen System
ติดตามตอนต่อไปได้ในวันถัดไป
อ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ https://www.prmatter.com/?p=3436
สราวุธ บูรพาพัธ
เครดิตภาพจาก pixabay.com
เอกสารอ้างอิง
Meltwater (2021). Demystifying China's Digital Media Landscape. Webinar on June 23, 09.00AM Bangkok Time.
สามารถติดตาม PR Matter จากช่องทางอื่นๆ ได้ที่
โฆษณา