11 ส.ค. 2021 เวลา 06:31 • การตลาด
ตอนที่ 4 : 3 เทรนด์หลักลุยตลาดจีนด้วยสื่อดิจิทัล 2021 ยุค NewNormal | อุปสรรคและข้อจำกัดในการใช้สื่อดิจิทัลในประเทศจีน
🇨🇳 การใช้สื่อดิจิทัลในประเทศจีนมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก แบรนด์จึงต้องควรระมัดระวังในเรื่องการนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย วัฒนธรรมและประเพณีด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลจีนมีการตรวจสอบเนื้อหาและแนวทางในการนำเสนอ โดยรัฐมีอำนาจในการควบคุมและเข้มงวดตามกฎหมายที่ได้ระบุไว้ รวมทั้ง ผู้เผยแพร่จะต้องมีเอกสารการลงทะเบียนธุรกิจถูกต้อง เหนือสิ่งอื่นใด แต่จำเป็นมากสำหรับนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มีเพียงบริษัทไม่กี่รายที่ให้บริการตรวจติดตามและประเมินผลการเผยแพร่ผ่านสื่อดิจิทัลในประเทศจีน
🚩 พฤติกรรมผู้บริโภคจีน ยุคNewNormal
🌍 ปัจจุบัน ทุกคนล้วนใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์แบบ 360 องศา ทั้งการแสดงออกผ่าน Lifestyle การเข้าสังคม และการชอปปิง
🏋‍♂️ ด้าน Lifestyle ทุกคนเริ่มเล่าเรื่องราวชีวิตผ่านกิจกรรมใหม่ ๆ บนโลกออนไลน์ อาทิ การออกกำลังกาย การทำอาหาร การทำสวน กิจกรรมเกี่ยวกับความงามและสุขภาพต่าง ๆ โดยใช้สื่อดิจิทัลที่หลากหลายมากขึ้น และแอปพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น รวมถึง ติดตามและเชื่อถือคำแนะนำของ KOLs มากขึ้น
💑 ด้านการเข้าสังคม หันมาเสพสื่อสังคมออนไลน์จนเป็นปกติในชีวิตประจำวัน อาทิ Tiktok, WeChat, Kuaishou และอื่น ๆ
🛒 ด้านการช้อปปิ้ง กลุ่มผู้บริโภคจีนอายุ 15-34 ปี ชื่นชอบโปรโมชั่นจากสินค้าและบริการต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงทัศนคติจากการรับชมเพียงอย่างเดียว มาจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นหลังรับชมโปรโมชั่น ตลอดจน กลุ่มเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพและการท่องเที่ยว จะสามารถดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าเนื้อหาประเภทอื่น
ข้อมูลสถิติประจำปี 2020 จาก KANTAR Media Reaction
สราวุธ บูรพาพัธ
ติดตามตอนต่อไปได้ในวันถัดไป
📝 อ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ https://www.prmatter.com/?p=3436
📸 เครดิตภาพจาก pixabay.com
📱 สามารถติดตาม PR Matter จากช่องทางอื่นๆ ได้ที่
โฆษณา