มีบัญชีอยู่แล้ว?
" ... ผู้ใดผู้หนึ่งจะปรารถนานิพพานพรหม ไม่มีเลย
ย่อมมุ่งต่อโลกุตตรนิพพานด้วยกันทั้งนั้น
แต่ไม่รู้จักปล่อยวางวิญญาณ
จึงหลงไปเกิดเป็นอรูปพรหม ... "
2
ตทนนฺตรํ ลำดับนั้น
พระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า
อานนฺท ดูกรอานนท์
บุคคลทั้งหลายที่หลงขึ้นไปบังเกิด
ในอรูปพรหมอันปราศจากความรู้นั้น
ก็ล้วนแต่บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพาน
แต่ไม่รู้จักวางใจให้สิ้น ให้หมดทุกข์นั่นเอง
ไม่รู้จักวางจิตวิญญาณ
อันตนเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมของโลก
ทำความเข้าใจว่าเป็นจิตของตัว
แลเข้าใจว่าพระนิพพานมีอยู่ในเบื้องบนนั้น
ตัวก็นึกเข้าใจเอาจิตของตัวขึ้นไปเป็นสุขอยู่ในที่นั้น
ครั้นตายแล้วก็เลยพาเอาตัวขึ้นไปอยู่ในที่อันไม่มีรูป
ตามที่จิตตนนึกไว้นั้น
ดูกรอานนท์ ผู้ที่หลงขึ้นไปอยู่ในอรูปพรหมแล้ว
แลจักได้ถึงโลกุตตรนิพพานนั้นช้านานยิ่งนัก
เพราะว่าอายุของอรูปพรหมนั้นยืนนัก
จะนับว่าเท่านั้นเท่านี้มิอาจนับได้
จึงเชื่อว่านิพพานโลกีย์
ต่างกันแต่มิได้ดับวิญญาณเท่านั้น
ถ้าหากดับวิญญาณก็เป็นพระนิพพานโลกุตตรได้
ส่วนความสุขความสำราญในพระนิพพานทั้ง ๒ นั้น
ก็ประเสริฐเลิศโลกเสมอกันไม่ต่างกัน
แต่นิพพานโลกีย์เป็นนิพพานที่ไม่สิ้นสุดเท่านั้น
เมื่อสิ้นอำนาจของฌานแล้ว
ยังต้องมีเกิดมีแก่ เจ็บตาย ร้ายและดี
คุณและโทษ สุขและทุกข์ยังมีอยู่เต็มที่
เพราะเหตุนั้น
ผู้ใดผู้หนึ่งจะปรารถนานิพพานพรหม ไม่มีเลย
ย่อมมุ่งต่อโลกุตตรนิพพานด้วยกันทั้งนั้น
แต่ไม่รู้จักปล่อยวางวิญญาณ
จึงหลงไปเกิดเป็นอรูปพรหม
ส่วนโลกุตตรนิพพานนั้นปราศจากวิญญาณ
วิญญาณยังมีที่ใด
ความเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่ในที่นั้น
โลกุตตรนิพพานปราศจากวิญญาณ
จึงไม่มีเกิดไม่มีแก่ ไม่มีเจ็บไม่มีตาย
มีแต่ความสุขสบาย ปราศจากอามิส
หาความสุขอันใดจะมาเปรียบได้ด้วยพระนิพพานไม่มี
ขึ้นชื่อว่าความเกิด ความตาย ความร้าย ความดี
บาปบุญคุณโทษ สุขทุกข์
ความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจ
ทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีในพระนิพพานเลย
พระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้า ฯ อานนท์ ดังนี้แล
อ้างอิง :

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
  อิสรภาพแห่งจิต
  สาธุ🙏🙏🙏ในธรรมค่ะคุณชาลี😊👉❤🌻🌻🌻
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   ทำไมโลกนี้ มีแบรนด์เครื่องบิน แค่ Boeing และ Airbus เราเคยสังเกตไหมว่าเครื่องบินโดยสารส่วนใหญ่แล้ว จะมาจากผู้ผลิต 2 เจ้าเท่านั้น คือไม่ Boeing ก็ Airbus
   บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินกองทุนประกันสังคมดีเด่น ประจำปี 2565” คุณอินทิรา อิ่มจิตต์ ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้แทนในการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินกองทุนประกันสังคมดีเด่น ประจำปี 2565” จากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 32 ปี
   เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น้ำเกินความจุ ทะลุ 105.64 เปอร์เซ็นต์ เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำ เนื่องจากยังคงมีน้ำเหนือจากเพชรบูรณ์ไหลเข้าสู่เขื่อนจำนวนมาก . ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำเหนือจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลเข้าสูงเขื่อนเป็นจำนวนมาก โดยปริมาณน้ำล่าสุดวันนี้ อยู่ที่ 1014.15 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 105.64เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเกินความจุ ที่ระดับกักเก็บปกติของเขื่อน ที่ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรไปแล้ว และยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอีกเป็นจำนวนมาก โดยปริมาณน้ำไหลเข้าวันนี้ อยู่ที่ 1525.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 131.78ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
   #ข่าวร้อนในญี่ปุ่น 💉 ญี่ปุ่น ประกาศรายชื่อวัคซีน(อย่างเป็นทางการ) ที่สามารถเข้าประเทศได้ตั้งแต่ 11 ต.ค. นี้เป็นต้นไป โดยไม่ต้องมีผลการตรวจโควิด ส่วนคนที่ฉีดไม่ครบ หรือไม่เคยฉีดเลย ยังต้องมีผลตรวจโควิดมาแสดงด้วย 💉 วัคซีนที่ได้รับการอนุญาตมีดังนี้ : ◼ Pfizer ◼ BioNTech ◼ Fosun Pharma ◼ Moderna ◼ AstraZeneca ◼ Covishield Serum Institute of India ◼ Janssen ◼ Bharat Biotech
   ดูทั้งหมด