มีบัญชีอยู่แล้ว?
เรื่องการสำเร็จเป็นพระอรหันต์ มีผู้ที่เราเคารพนับถือ ท่านถามว่า สำเร็จอรหันต์ เป็นอย่างไร เราก็ได้แต่ตอบว่าไม่ทราบครับ สิ่งที่ท่านบอกมา คือ ต้องเรียนรู้ ศึกษาทุกอย่าง แล้วอีกด้านหนึ่ง พระอรหันต์เหมือนเป็นผู้นำของสัตว์โลก ทีสะสมบุญบารมีมามากมาย เคยเกิดมานับชาติไม่ถ้วน เกิดในอบายภูมิ นรก สวรรค์ เทพยดา เป็นมาหมด มียศฐานบรรดาศักดิ์ ทรัพย์สมบัติมากมาย ต้องสะสมสร้างบุญทานบารมี ต้องอาศัยปัจจัยที่แสวงหามาสร้างเป็นทานเป็นบุญ จนเป็นขั้นบุญบารมี ยิ่งทำก็ยิ่งเกิดมาร่ำรวย ยศฐานบรรดาศักดิ์ ไม่หยุดเกิด ก็ต้องสละทุกอย่าง ไม่กลับไปใช้อีก ออกจากเวียงวังเข้าป่าชำระสะสาง เรื่องภายในของตน ให้สะอาดบริสุทธิ์ การเป็นพระอรหันต์ เหมือนเป็นผู้นำของสัตว์โลก ถ้าไม่รู้จักโลก กรรม เวียนว่าย ก็หนีเค้าไม่ได้ แม้แต่ในเรื่องอริยสัจสี่ ยังต้องใช้เวลาหลายชาติ กว่าจะหลุดพ้นมาได้
เมื่อเป็นผู้นำสัตว์โลก เมื่อสัตว์ผู้มีทุกข์ ทั้งรูปธรรม และนามธรรม (นามธรรมที่อยู่สูง มาฟังธรรม เพื่อเรียนรู้ว่า เมื่อหมดบุญ ต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ ต้องทำอย่างไร ในการสร้างบุญกุศลบารมี ไม่ใช่ว่าทุกองค์จะรู้ ทำอะไรพลาดไป ก็ลงไปที่ต่ำ คือ อบายภูมิ) มาถามเรื่องของทุกข์ เรื่องการจะออกจากทุกข์เวียนว่าย ให้พบสุขที่แท้จริง จะตอบเค้าอย่างไร ว่าจะต้องปลดปล่อยอะไร ปฏิบัติอย่างไร
มันก็น่าแปลก เทพเทวดาชอบฟังธรรม ชอบเรื่องสร้างบุญสร้างกุศล
แต่พวกเร่ร่อน เปรต อสุรกาย ชอบขอบุญ แต่ก็รับบุญไม่ค่อยได้ เพราะตอนเป็นคนไม่สนใจ ไม่รู้จัก จิตออกจากร่างก็ไม่รู้จักบุญ ได้แต่ขอ ก็มีแต่ทุกข์ทรมานหิวโหย ที่มีอยู่มากมาย
ที่ได้ฟังมา..เมื่อมาศึกษาธรรมเดินตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รับรองว่าสำเร็จพระอรหันต์ พระองค์เดียวเท่านั้น พระอรหันต์ท่านมีฤทธิ์ทุกพระองค์ และพระพุทธเจ้า ท่านห้ามแสดงฤทธิ์ แสดงเมื่อไหร่ ก็ล่วง ตกเส้นทางสู่มรรคผล เพราะจะทำให้ผู้พบเห็นเกิดความหลงใหล กลายเป็นเรื่องอ้อนวอน อยากได้อยากมี ยึดถือ ไม่ได้เป็นไปเพื่อบรรเทาทุกข์ หรือส่งเสริมการสร้างบุญกุศลบารมี หนีเวรกรรม ให้จิตหมดทุกข์ จิตของผู้ปฏิบัติจริงๆ ทำจริงๆ ย่อมรู้ดีว่าทำได้หรือไม่ ไม่ใช่เรื่องที่เค้าว่ากัน องค์นี้เป็น… เค้าคิดเองเออเอง คำพูดของเค้า จิตน้อยๆ จะไปเห็นจิตสูงได้อย่างไร
คนขอทาน มัวแต่นั่งขอทาน ไม่แสวงหาปัจจัยด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตน แล้วจะเอาที่ไหนที่มาสร้างบุญกุศลบารมี ไปเอาอะไรมาสละ..เพราะไม่มีปัจจัยจะสละ..
แล้วเราไปดูจิตขอทาน จิตเค้ามีความอยากได้ มีแต่ความยึดอยู่กับกรรม จมอยู่กับกรรมอย่างนั้น จิตเค้าจะนึกถึงเรื่องราวของบุญกุศลมั้ย อะไรได้มั้ย เราก็ไปดูเองได้ ความเป็นเค้าเป็นอยู่เค้าเป็นยังไง ที่จริง..เค้าเคยเกิดมามีเงินมีทองมาก่อน แต่มีแต่ความอยาก ความโลภมาก ยึดถือ หวงแหน เก็บๆของๆข้า เผื่อแผ่ไม่เป็น ก็เอามากองๆไว้ ไม่รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อใคร เกิดมาใหม่เค้าก็ลองให้ไปเป็นขอทานดูบ้าง มันเป็นยังไง
เวลาให้ทาน ขอทาน ก็กำหนดจิตสักนิดหนึ่ง มีคนมาถามเห็นขอทาน แกล้งทำว่าอะไร ดูว่า ร่างกายไม่สมประกอบ ทำมานอนข้างทาง วางกระป๋องไว้ จะทำอย่างไร เราก็ให้ กำหนดลงไปเลยว่า ปัจจัยที่ข้าพเจ้าให้ทานนี้ ขออย่าให้ข้าพเจ้า ต้องมีกรรมเที่ยวหลอกเค้ากินเลย แล้วก็ค่อยๆ หย่อนลงกระป๋องให้เค้าไป ไม่ไปดูหมิ่นอะไรเค้า มันกรรมของเค้า เค้าเป็นผู้รับกรรม เค้าเพียงมาแสดงตนให้เราสร้างทาน เราก็ทำทานไปเท่านั้นเอง
  คำตอบอื่น
  • อดีตชาติของเจ้าชายสิทธัตถะ เวียนว่ายมาหลายภพชาติ ก่อนได้รับพยากรณ์ คือ ๒๐ อสงไขย รับพยากรณ์แล้ว ๔ อสงไขย ทั้งนรกและเทวโลก
   1
   ยังไงเป็นไปตามการอธิษฐานจิตหรือการวางจิตใจไว้ครั้งแรกๆแล้ว
   เพราะแรกเริ่ม ...จาก ชายผู้ตัดไม้ขายฝืนธรรมดา เป็นลูกเรือในเรือ สำเภา...
   • การจะมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วตรัสรู้ได้เลย ถ้าอ่านในชาดกก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญเพียรตั้งกี่ชาติ ผ่านเรื่องราวร้ายดีมาไม่รู้กี่ชาติ พอชาติสุดท้ายก็สมกับบารมีที่สั่งสมมาถึงได้เกิดเป็นเจ้าชาย การจะตรัสรู้ไม่ใช่มาจากการเกิดเป็นเจ้าชาย คิดว่ามาจากบารมีที่สั่งสมมาทั...
    • ผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ ต้องผ่านการบำเพ็ญเพียรมาหลายกัปหลายกัลป์ พระองค์เป็นมาทุกอย่างแล้ว ไม่ใช่แค่ขอทาน
     การฝึกฝนจิตใจเป็นสิ่งเดียวที่ติดตามเราข้ามภพข้ามชาติไปได้ ที่เค้าเรียกกันว่า"อริยทรัพย์" เมื่อไปเกิดสิ่งที่ติดมากับจิตใจนั่นแหละจะทำให้คนเรา...
     • ไม่ได้แน่ครับ...ขึ้นชื่อว่าขอทานซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นมีการแบ่งชนชั้นวรรณะ
      พราหมณ์..กษัตริย์..แพทย์..ศูทร ตามลำดับ
      แบ่งตามความเชื่อของลัทธิในยุคนั้นคือ..พราหมณ์ฮินดู..โดยอาศัยรูปปั้นของ...
       ก้องภพ อารามบอย
       รูปปั้นพระพรหม หาแทบไม่ได้เลยในประเทศอินเดีย มีน้อยมากครับ 🙏
      • ผมว่าถ้าเกิดเป็นขอทานคือที่ผ่านมาเจอเเต่ความทุกข์​อาจจาหิวโหยปัจจัย4มากกว่าจาอิ่มเอิบจนเบื่อเเล้วออกบวช​ ไม่น่าเกิดศาสนาพุทธ​
       1
       • กำลังนิยมในบล็อกดิต
        #ข่าวร้อนในญี่ปุ่น 💉 ญี่ปุ่น ประกาศรายชื่อวัคซีน(อย่างเป็นทางการ) ที่สามารถเข้าประเทศได้ตั้งแต่ 11 ต.ค. นี้เป็นต้นไป โดยไม่ต้องมีผลการตรวจโควิด ส่วนคนที่ฉีดไม่ครบ หรือไม่เคยฉีดเลย ยังต้องมีผลตรวจโควิดมาแสดงด้วย 💉 วัคซีนที่ได้รับการอนุญาตมีดังนี้ : ◼ Pfizer ◼ BioNTech ◼ Fosun Pharma ◼ Moderna ◼ AstraZeneca ◼ Covishield Serum Institute of India ◼ Janssen ◼ Bharat Biotech
        บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินกองทุนประกันสังคมดีเด่น ประจำปี 2565” คุณอินทิรา อิ่มจิตต์ ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้แทนในการรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินกองทุนประกันสังคมดีเด่น ประจำปี 2565” จากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ 32 ปี
        มีเงิน แต่ซื้อไม่ได้! กรณีศึกษา 'ไทยเบฟ' สน KFC เจอ ‘ยัม’ ยำ และอดซื้อ “เบียร์” 'เงิน' อาจซื้อได้ทุกอย่างหากมากพอ แต่ในเกมธุรกิจบางทีเงินอาจไม่ใช่คำตอบทุกอย่าง ขนาดยักษ์ใหญ่รายได้แสนล้าน กำไร "หมื่นล้าน" ติด Top 10 บิ๊กเครื่องดื่มเอเชีย "ไทยเบฟเวอเรจ" พลาดพลั้งมาหลายดีล ส่องกรณีศึกษา เมื่ออยากได้ 'KFC' แต่เจอยัมฯ ยำ และผิดหวังจากฮุบเบียร์ในตลาด
        เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ น้ำเกินความจุ ทะลุ 105.64 เปอร์เซ็นต์ เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำ เนื่องจากยังคงมีน้ำเหนือจากเพชรบูรณ์ไหลเข้าสู่เขื่อนจำนวนมาก . ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำเหนือจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลเข้าสูงเขื่อนเป็นจำนวนมาก โดยปริมาณน้ำล่าสุดวันนี้ อยู่ที่ 1014.15 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 105.64เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเกินความจุ ที่ระดับกักเก็บปกติของเขื่อน ที่ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรไปแล้ว และยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอีกเป็นจำนวนมาก โดยปริมาณน้ำไหลเข้าวันนี้ อยู่ที่ 1525.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 131.78ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
        ดูทั้งหมด