วันนี้จะทำความรู้จัก อีกหนึ่งเครืองมือสำหรับการเทรดที่ไม่ได้มาในรูปอินดิเคเตอร์ แต่มาในรูปแบบเทียนเทียนที่แสดงผล นอกจากรูปแบบแท่งเทียน Candlestick ที่เราใช้กันปกติ ยังมีอีกรูปแบบแท่งเทียนอีกหนึ่งรูปแบบที่นิยมใช้นั้นคือ Heikin-Ashi วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก Heikin-Ashi ไปพร้อมกัน
Heikin-Ashi คืออะไร
Heikin-Ashi (ไฮ-เค็น-อะ-ชิ) มาจากภาษาญี่ปุ่น แปลรวมกันว่า ‘average bar’ หรือ ‘แท่งเทียนเฉลี่ย’ หน้าตาของ Heikin-Ashi ก็จะเป็นประมาณนี้ โดยรูปแบบก็ยังเป้นแท่งเทียนเหมือนกับ candlestick ทั่วไปแต่หากสักเกตุ จะเห็นว่า Heikin-Ashi มีความ Smooth เพราะเนืองด้วยมีการคำนวณที่แตกต่าง candlestick ทั่วไป เพื่อการตัดทอน Noise ที่เป็นความผันผวนระยะสั้นต่างๆ โดยการนำราคา open-high-low-close ของแท่งเทียนแบบปกติมาคำนวณใหม่แล้วพล็อตบนกราฟใหม่ ผลลัพธ์ที่ได้คือกราฟที่ดูง่ายขึ้น
สูตรคำนวณ Heikin-Ashi
แท่งเทียน 1 แท่งเท่ากับ 1 Timeframe ที่เราเลือก เช่น ถ้าเราเลือกกราฟ Day แท่งเทียน 1 แท่งจะหมายถึงราคาที่ขึ้นลงในระยะเวลา 1 วัน จุดสำคัญของกราฟแท่งเทียนมีอยู่ 5 จุด คือ ราคาเปิด (open), ราคาสูงสุด (high), ราคาต่ำสุด (low), ราคาปิด (close) และแท่งนั้นเป็นแท่งเขียว (close > open) หรือแท่งแดง (close < open)
Heikin-Ashi จะเอาราคา open-high-low-close ของแท่งเทียนแบบปกติมาคำนวณใหม่แล้วค่อยพล็อตลงไปบนกราฟ สูตรคำนวณจะเป็นไปตามสูตรด้านล่างเรียงตามลำดับ ตัวห้อย 0 หมายถึงราคาจากแท่งเทียนปกติ ตัวห้อย HA หมายถึงราคาจากแท่งเทียน Heikin-Ashi
CloseHA = ¼ (Open0 + High0 + Low0 + Close0)
OpenHA = ½ (OpenHA แท่งก่อนหน้า + CloseHA แท่งก่อนหน้า)
HighHA = ค่าสูงสุดของ [High0, OpenHA, CloseHA]
LowHA = ค่าต่ำสุดของ [Low0, OpenHA, CloseHA]
จากสูตร เราจะได้อัตลักษณ์ของแท่งเทียน Heikin-Ashi ที่ไม่เหมือนกับแท่งเทียนทั่วไป ได้แก่
1.ราคาเปิดจะเปิดที่กึ่งกลางแท่งก่อนหน้า
2.ราคาปิดจะคิดเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งแท่ง
3.ถ้า OpenHA เท่ากับ LowHA แท่งเทียน Heikin-Ashi จะไม่มีหางด้านล่าง ซึ่งหมายถึงเทรนด์เป็นขาขึ้นแข็งแรง
4.เช่นเดียวกัน ถ้า OpenHA เท่ากับ HighHA แท่งเทียน Heikin-Ashi จะไม่มีหางด้านบน หมายถึงเทรนด์เป็นขาลงแข็งแรง
5.ถ้าเนื้อเทียนแท่งเล็กและหางด้านบนกับหางด้านล่างยาวพอๆ กัน แสดงว่าราคาไม่วิ่งไปไหน
Heikin-Ashi เหมาะกับใคร
เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ถือ Order ยาว วิ่งเป็นเทรนยาว หรือสำหรับคนที่ไม่อยากขายหมู Heikin-Ashi ก็จะช่วยลดหวั่นไหวออกไป
Heikin-Ashi ไม่เหมาะกับใคร
ไม่เหมะสำหรับสายเทรดระยะสั้น หรือ เทรด กรอบ sideway หรือ สายที่เข้าออกเร็ว เนื่องด้วยสัญญาณมาช้า
🙏🙏🙏🙏
152 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา