3 ต.ค. 2021 เวลา 17:05 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
เตรียมบอกลามุกขายไตใช้หนี้ เพราะอวัยวะเทียมลำดับถัดไปที่กำลังจะมาช่วยชีวิตผู้ป่วยก็คือ "ไตเทียม"
4
ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยไม่ต้องไปฟอกไตหรือรอคอยผู้บริจาคอวัยวะเหมือนอย่างในปัจจบัน
2
หน้าตาของไตเทียมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา
แม้ว่าคนเรานั้นจะมีไตกันคนละ 2 ข้างและเราสามารถอยู่ได้แม้มีไตข้างเดียว แต่สุดท้ายผู้ป่วยโรคไตก็ยังคงต้องรอคอยอวัยวะจากผู้บริจาค และในระหว่างที่รอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะก็ต้องพึ่งพาการฟอกไตซึ่งก็ต้องใช้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
การพัฒนาไตเทียมจึงเป็นอีกความหวังหนึ่งในการช่วยให้ผู้ป่วยโรคไตได้กลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนปกติ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนานี้ได้มีการตั้งรางวัล The KidneyX Artificial Kidney Prize หรือรางวัล KidneyX
ซึ่งจะให้เงินรางวัล 650,000 ดอลล่าร์ให้กับทีมแพทย์หรือวิศวกรที่สามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นไตเทียมแบบฝังในร่างกายแทนการฟอกไตด้วยอุปกรณ์ภายนอก
7
และล่าสุดโครงการพัฒนาไตเทียมที่เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Department of Bioengineering and Therapeutic Sciences แห่งมหาวิทยาลัย California San Francisco และมหาวิทยาลัย Vanderbilt ก็ได้พัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถทำหน้าที่ได้โดยไม่ต้องอาศัยแหล่งพลังงานภายนอกในการทำงานและสามารถติดตั้งเข้าไว้ในร่างกายผู้ป่วยได้
2
อุปกรณ์นี้ออกแบบให้ต่อกับเส้นเลือดแดงและเส้นเลือดดำสำหรับนำเลือดเข้าผ่านชุดแผ่นกรองซิลิคอนเพื่อแยกเอาของเสียออกมาเป็นปัสสาวะซึ่งจะถูกส่งต่อผ่านท่อไปยังกระเพาะปัสสาวะ เลือดที่ได้รับการกรองแล้วก็จะไหลกลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต
1
โดยกระบวนการนี้อาศัยแรงดันเลือดในร่างกายของผู้ป่วยในการทำให้อุปกรณ์สามารถกรองของเสียออกจากกระแสเลือดได้เหมือนกับไตจริง ๆ ซึ่งการทดสอบในห้องแลปนั้นก็ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ
ภาพแสดงส่วนประกอบของไตเทียม
ซึ่งในขั้นตอนถัดไปทีมพัฒนาจะทำการเพิ่มขนาดชุดกรองในไตเทียมและทดสอบการทำงานเพิ่มเติมก่อนทำการทดสอบจริงกับผู้ป่วยต่อไป
ก็หวังว่าไตเทียมนี้จะสามารถนำมาปลูกถ่ายในร่างกายผู้ป่วยโรคไตทดแทนไตที่เสียไปได้ในเร็ววัน จะได้ไม่ต้องมีข่าวการขโมยอวัยวะหรือขายอวัยวะกันอีก
1

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา