#เด็กแต่ละคนฉลาดและโง่ไม่เท่ากันนะคะ
ถ้าเด็กฉลาดเรียกว่าผู้ใหญ่
ถ้าผู้ใหญ่โง่เรียกว่าเด็ก
ต่อให้ผู้ใหญ่มีอายุ80000ปีแต่มีความคิดคำพูดการกระทำที่ไม่ดีผิดศีลก็นับว่าเป็นเด็กนะคะ
ต่อให้เด็กยังตั้งอยู่ในปฐมวัยแต่เขามีความคิดคำพูดการกระทำที่ดีมีศีลก็นับว่าเป็นผู้ใหญ่นะคะ
#เด็กหรือผู้ใหญ่วัดกันที่ ศรัทธา ศีล สุตตะจาคะ ปัญญา วัดกันที่ความดี ละความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ตั้งอยู่ได้ในการวางเฉยเท่านี้ก็ถือว่าต้องใช้ความอดทนอยู่นะคะ
#ผู้ใหญ่ทำได้หรือป่าว😏
โฆษณา