ต้องดูว่าเขาโตมาอย่างไร เด็กจนๆบางคนแข็งแกร่งมากอยู่ได้ด้วยการเลี้ยงตนเองตั้งแต่ 7-8 ขวบพ่อแม่ไปมีครอบครัวใหม่ทิ้งเอาไว้ บางคนต้องแบกภาระเลี้ยงน้องอีก 3-4 คนทั้งที่วัยตนเองยังต้องเรียนต้องแสวงหาอนาคต ที่เราเห็นในคือลูกคนมีที่เลือกจะเลี้ยงอย่างไม่ต้องรออะไร พ่อแม่ครอบครัวมีปัญญาหาให้ได้ มีมากดังนั้นจะบอกว่าเป็นอย่างนั้นทั้งหมดก็ไม่ใช่ มันกลับกลายเป็นว่า..พ่อแม่สมัยนี้ใช้ความพอใจของตนเองบ่มเพาะลูก ซึ่งอยู่ที่ว่าลูกนั้นจะมียีนส์แห่งความดีแข็งแกร่งแค่ไหน เพราะสังคมสมัยนี้พ่อแม่แหละเป็นทุกอย่างให้กับลูกทั้งดีและไม่ดี..
  • 1
โฆษณา