เด็กยุคไหนก็เหมือนกัน
ความอดทนมีน้อยกว่าผู้ใหญ่
ตามประสบการณ์ชีวิตที่น้อย
จึงกล้าแสดงออกตามรู้สึกนึกคิด
โดยมิทันได้พิจารณาถึง
ผลกระทบที่ตามมาว่า
อาจมีผลเสียหายต่อบุคคลอื่น
และสังคมส่วนรวมอย่างไร
ต่อเมื่อโตขึ้น​ ตัวเริ่มเล็กลง
ตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยกัน
ของสังคมรวมหมู่​ จึงแสวงจุดร่วม
สงวนจุดต่าง​ ก่อเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า
ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่
3 ถูกใจ
193 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา