การเมามีมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฤทธิ์เมา เพื่อในพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ โดยสมัยก่อนได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ เช่นmgmushroom pytoye ayahusca ลองศึกษาและสัมผัสดูครับ
โฆษณา