ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมมนุษย์อยู่ปกติสุขก็ดีอยู่แล้ว แต่ชอบแสวงหาสารพิษเข้าร่างกายมำให้มึนให้เมา ?
5 ส.ค. 2021 เวลา 11:56 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)