คิดบวกช่วยเรื่องความหวัง คิดลบช่วยเรื่องระวัง คิดเป็นกลางช่วยตอนตัดสินใจ
แต่กระนั้นแล้วทุกการคิดล้วนมีข้อเสียตามมา
ตามอ่านต่อในลิงค์ที่เคยตอบไปเรื่องการ “คิดบวก”
โฆษณา