ความคิดเห็นบนคำถาม

เพื่อนๆแยกแยะออกไหมระหว่างการคิดบวกอย่างมีเหตุผล กับการคิดบวกแบบดีต่อความรู้สึกอย่างเดียว แล้วจะมั่นใจได้มากแค่ไหนว่าเราไม่มีอคติของการเสพติดความรู้สึกดีทำให้ความคิดเอนเอียง ?
24 ต.ค. 2021 เวลา 04:37 • ความคิดเห็น • 6 คำตอบ
อยากฟังความคิดเห็นของหลายๆคน
คำตอบ (6)