25 ต.ค. 2021 เวลา 07:12 • ปรัชญา
"ฆี" สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดีย
4
ฆี (Ghee) ถือว่าเป็นเนยชนิดหนึ่งของคนอินเดีย เครดิตรูปภาพจาก www.femina.in เพื่อการศึกษา
ฆี (Ghee) นั้นทำมาจากน้ำนมของวัว อ้างอิงเริ่มแรกจากคัมภีร์พระเวทโบราณ ซึ่ววัวมีความเกี่ยวเนื่องกับเทพเจ้าฝ่ายหญิง "อดิติ" (Aditi) ผู้ซึ่งเป็นมารดาของเทพเจ้าทั้งหลายทั้งปวงของศาสนาพราหมณ์ ที่มีเทพเจ้ามากถึง 330 ล้านพระองค์
4
"อดิติ" (Aditi) มารดาแห่งเทพเจ้าทั้งปวงของฮินดู เครดิตรูปภาพจาก https://kukufm.com
ซึ่งตามธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมแล้ว "ฆี" ถูกพิจารณาให้เป็นวัตถุดิบอันศักดิ์สิทธ์อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ใการบูชายัญ (Vedic Yajña) ของพราหมณ์ที่เป็นชาวอารยันโบราณ
4
และ "โฮมะ" (Homa) หรือพิธีกรรมบูชาไฟ ซึ่งพิธีกรรมนี้เองเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้า ผ่านเทพเจ้าแห่งไฟ (Agni) เพื่อทำการบวงสรวงต่อเทพทั้งหลายที่ปรากฎอยู่ในคัมภีร์ ยชุรเวท (Yajurveda) หนึ่งในคัมภีร์พระเวท (Veda) ที่สำคัญของศาสนาพราหมณ์
4
"โฮมะ" (Homa) พิธีกรรมบูชาไฟของพราหมณ์ เครดิตรูปภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Yajna?wprov=sfti1 เพื่อการศึกษาเท่านั้น
"ฆี" จึงเป็นที่ต้องการในการบูชาไฟ ซึ่งตกทอดขนบธรรมเนียมประเพณีมาแต่สมัยโบราณแด่เทพเจ้าทั้งหลาย (Mūrtis) จนถึงปัจจุบัน เช่น พิธี "อารติ" (Aarti) เป็นการบูชาตะเกียงไฟด้วยฆี ที่เรียกว่า "ดิยา" (Diyā) หรือ "ดีปะ" (Dīpa) ปัจจุบันยังเป็นส่วนสำคัญในพิธีแต่งงาน และงานศพอีกด้วย
4
พิธี "อารติ" (Aarti) เป็นการบูชาตะเกียงไฟด้วยฆี เครดิตรูปภาพจาก https://zeenews.india.com เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ฆีเป็นวัตถุดิบสำคัญเป็น 1 ใน 5 ประการ "ปัญจามฤตะ" (Pañcāmṛta) ประกอบด้วย น้ำตาลกรวด "มิชริ" (Mishri) น้ำผึ้ง นมวัว และ โยเกิร์ต (Dahi) ใช้ในการชำระล้างแด่พระเจ้าทั้งหลายปรากฏในวันสำคัญ
4
"มิชริ" (Mishri) น้ำตาลกรวดก้อน (Rock Candy) เครดิตรูปภาพจาก https://commons.wikimedia.org เพื่อการศึกษาเท่านั้น
อาทิเช่น
• วัน "กฤษณะ ชันมัชตะมิ"(Krishna Janmashtami) ซึ่งเป็นการกำเนิดร่างอวตารที่ 8 ของวิษณุ (Viṣṇu) หรือพระนารายณ์ที่คนไทยคุ้นเคยกันดี
4
เครดิตรูปภาพจาก https://www.hindisoch.com เพื่อการศึกษเท่านั่น
• วัน "มหาศิวะราตรี" (Mahā-Śivarātrī) เป็นวันบูชาพระศิวะหรือพระอิศวร
4
เครดิตรูปภาพจาก https://chinmayanewyork.org/shiva เพื่อการศึกษาเท่านั้น
• มีการสวดสรรเสริญฆีในคัมภีร์ "มหาภารตะ" (Mahabharata)
4
เครดิตรูปภาพจาก https://dailyjag.com เพื่อการศึกษาเท่านั้น
• และกษัตริย์แห่ง"เการะวะ" (Kaurava) ตามตำนานได้ประสูติจากหม้อฆี เป็นต้น
4
กษัตริย์แห่งเการะวะ" (Kaurava) ตามตำนานเป็นบรรพบุรุษของชาวกุรุ (Kuru) ในอินเดียปัจจุบัน เครดิตรูปภาพจาก https://en.wikipedia.org เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ปัจจุบันนี้การหาฆีบริสุทธิ์ให้เพียงพอสำหรับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูนั้นยากยิ่งนัก ผู้ผลิตรายใหญ่มักจะผสมเกลือลงไปด้วยเพื่อประโยชน์ทางการค้า ซึ่งก็ถือเป็นการอนุโลมให้ใช้ได้ในหลายพื้นที่ด้วยกัน
4
เพิ่มเติม: "ฆี" ยังถูกใช้ในกระบวนการอบความร้อนให้กับใบกัญชา (Cannabis) ที่เรียกกันทั่วไปว่า "ภัง" (Bhang) มีปลูกกันในประเทศอินเดีย เพื่อไล่ออกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากกระบวนการ (Decarboxylation) เพื่อทำเป็นเครื่องดื่ม
4
ทางการอินเดียอนุญาตให้ปลูกกัญชา (Cannabis) ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่แคว้นอุตรขันธ์ (Uttarkhand) ได้เท่านั้น เครดิตรูปภาพจาก https://economictimes.indiatimes.com เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ได้แรงบันดาลใจจาก www.blockdit.com/posts/61591e885862fc0caad7a02e ซึ่งให้ความรู้ไว้อย่างน่าสนใจในมุมมองของอาหาร
4

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา