มีบัญชีอยู่แล้ว?
คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่า...เป้าหมายที่คุณเคยตั้งไว้ ทำไมวันนี้ถึงยังทำไม่สำเร็จ? แล้วคุณรู้หรือไม่ว่า...จริงๆ แล้วการตั้งเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนชีวิตนั้นมีขั้นตอนย่อยๆ และรายละเอียดที่ลึกซึ้งขนาดไหน?
1
สรุปหนังสือ 7 Strategies for Wealth and Happiness ตอนที่ 3
บทที่ 1: คุณได้รู้จักความหมายของ 5 คำสำคัญไปแล้ว นั่นคือ ความพื้นฐาน ความมั่งคั่ง ความสุข ความมีวินัย และความสำเร็จ
บทที่ 2: คุณรู้แล้วว่า “อะไรคือสิ่งกระตุ้นอย่างรุนแรง” หรือ “เหตุผลสำคัญ” ที่เป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของคุณต้องมีบัญชีรายการเป้าหมาย
ในบทนี้แอดก็จะพูดถึง “วิธีการตั้งเป้าหมายระยะยาว” เป็นหลัก รวมไปถึงความหมายที่แท้จริงของ “เป้าหมายระยะสั้น” ค่ะ
1
Jim Rohn ได้แชร์วิธีการตั้งเป้าหมายระยะยาวของเขาเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้โดย มี 5 ขั้นตอนด้วยกัน เราไปติดตามกันได้เลยค่ะ!!!
1
จิมแนะนำให้เราหากระดาษมา 1 แผ่น เขียนหัวข้อว่า “เป้าหมายระยะยาวของฉัน” จากนั้นใช้เวลาให้สั้นที่สุดเขียนเป้าหมายออกมาให้เยอะที่สุดโดยให้ถามคำถามนำด้วยคำถามนี้ว่า...
“ในระยะ 1-10 ปีต่อจากนี้ฉันต้องการอะไรบ้างในชีวิต ฉันอยากได้ อยากไป อยากเป็น อยากเห็น อยากมี อยากแบ่งปันอะไรบ้าง”
จากนั้นก็เขียนเลย เขียนแบบยังไม่ต้องอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน
แอดแนะนำให้เขียนเป้าหมายออกมาประมาณ 20 ข้อ ใช้เวลา 15 - 20 นาทีค่ะ
1
เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ตรวจดูเป้าหมายที่เราเขียน จากนั้นก็ “ให้ใส่ตัวเลขจำนวนปีที่เราคิดว่าเป้าหมายนี้น่าจะสำเร็จ”
เขียนเลข “1” ไว้ข้างรายการที่คิดว่าจะไปถึงมันได้ในหนึ่งปี หรือประมาณนั้น เขียนเลข “3” ไว้ข้างเป้าหมายที่เชื่อว่าจำเป็นจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปีในการทำให้สำเร็จ เขียนเลข “5” ไว้ข้างรายการทั้งหลายที่คิดว่าจะต้องใช้เวลา 5 ปี และท้ายที่สุด เขียนเลข “10” ไว้ข้างรายการทั้งหลายที่คาดการณ์ว่าจะต้องใช้เวลา 10 ปีในการบรรลุเป้าหมาย
1
เช่น สมมติว่าเป้าหมายคือมีบ้านเป็นของตัวเองและเราคิดว่าในอีก 1 ปีเราซื้อได้แน่ๆ เราก็เขียนเลข 1 ลงไปท้ายเป้าหมายนี้ จากนั้นก็ทำให้ครบทุกเป้าหมาย
ตอนนี้ตรวจสอบดูว่าเป้าหมายของคุณสมดุลหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพบว่าคุณมีเป้าหมาย 10 ปีเป็นจำนวนมาก แต่มีเป้าหมาย 1 ปีน้อยมาก สิ่งนี้อาจหมายถึงว่า คุณกำลังเลื่อนสิ่งที่ต้องทำเดี๋ยวนี้ออกไป โดยการเลื่อนวันกำหนดแล้วเสร็จ
ในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณมีเป้าหมายระยะยาวน้อยมาก บางทีคุณอาจยังไม่ได้ตัดสินใจว่าชีวิตแบบไหนที่คุณต้องการสร้างตลอดไปในระยะยาว
ประเด็นสำคัญในที่นี้คือ การพัฒนาความสมดุลระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว เราควรจะมีเป้าหมายที่คละกันอย่างสมดุล หมายถึงว่ามีทั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
แบ่งเป้าหมายด้วยระยะเวลาที่คาดว่าน่าจะสำเร็จออกเป็น 4 ช่วงเวลาก็คือ เป้าหมายที่สำเร็จใน “1 ปี 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี” และเลือกมาอย่างละ 4 เป้าหมาย
จากนั้น ให้เอา 16 เป้าหมายนี้มาเขียนบรรยายให้ละเอียด เช่น สมมติว่าเป้าหมายเราคืออยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ก็ให้บรรยายเลยว่า “บ้านที่อยากได้เป็นแบบไหน พร้อมเหตุผลประกอบว่าแล้วทำไมเราต้องทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จให้ได้ ทำไมเราต้องมีบ้านเป็นของตัวเอง”
จิมย้ำว่า...สิ่งที่เราต้องการเป็นตัวกระตุ้นอันทรงพลังก็ต่อเมื่อมีเหตุผลที่ดีสนับสนุนมันเท่านั้น คุณอาจจะพบว่าเป้าหมายบางอย่างที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าสำคัญ ไม่ได้ดึงดูดใจอีกต่อไปเพราะเหตุผลง่ายๆ ว่าคุณไม่สามารถหาเหตุผลที่ดีพอสำหรับความต้องการมัน นั่นเป็นสิ่งที่ดี
การทำแบบฝึกหัดนี้ คือการทำให้เราคิดอย่างหนัก กลั่นกรอง และแก้ไข และนั่นคือจุดประสงค์ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังการให้ทำแบบฝึกหัดนี้ ก็เพื่อที่จะช่วยเราวางแผนอนาคตของเรานั่นเอง
จากนั้น จิมบอกว่าให้เราคัดลอกเป้าหมายทั้ง 16 นี้ใส่ลงในสมุดที่เราพกติดตัวได้ หรือว่าถ้าเป็นยุคนี้อาจจะเขียนเอาไว้ในมือถือก็ได้ คราวนี้ไม่ต้องเขียนรายละเอียดหรือว่าเหตุผลเอาเป็นเป้าหมายอย่างเดียว 16 เป้าหมาย พกติดตัวเอาไว้
2
“และเมื่อมีโอกาสให้หยิบออกมาทบทวนดูว่าเรายังอยากได้เป้าหมายนั้นอยู่หรือเปล่า” เพราะเรื่องของการตั้งเป้าหมายมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ แต่ว่าเรายังต้องทบทวน ประเมิน แล้วก็ปรับปรุงอยู่ตลอด
สุดท้ายเมื่อมีเป้าหมายแล้วจะต้องมีแผนการ “Action plan หรือ แผนการลงมือทำด้วย” อย่าหวังว่าแค่ตั้งเป้าหมายแล้วสวรรค์จะบันดาลให้ทุกอย่างเป็นจริง เราต้องมีแผนการ ต้องพร้อมทำงานหนัก ต้องทำเต็มที่ แต่ไม่ต้องซีเรียส
ซึ่งรับรองว่าเมื่อตั้งเป้าหมายแบบนี้ เราจะรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยากพัฒนาตัวเอง ไม่อยากจะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่นำไปสู่เป้าหมาย อยากจะใช้เวลาให้คุ้มค่า นั่นแหละแปลว่า...เป้าหมายกำลังเปลี่ยนแปลงเราเรียบร้อยแล้วค่ะ
จิมให้คำจำกัดความ เป้าหมายระยะสั้น ว่าเป็นเป้าหมายซึ่งทำที่ไหนก็ได้ โดยใช้เวลาจาก 1 วันถึง 1 ปีในการบรรลุเป้าหมาย และเป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญเท่าๆ กับเป้าหมายระยะยาว
เขาเปรียบเทียบว่า...กัปตันเรืออาจจะกำหนดเส้นทางระยะยาวของเขาเพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางสุดท้าย แต่กระนั้นในระหว่างทางก็มีสถานที่ของการมาถึงระยะสั้นมากมาย ซึ่งต้องมาถึงเพื่อการเดินทางที่ประสบความสำเร็จ
ดังนั้น เป้าหมายระยะสั้นต้องสัมพันธ์กับการบรรลุเป้าหมายระยะยาวของคุณ เขาเรียกเป้าหมายระยะสั้นในอีกชื่อหนึ่งคือ “ผู้สร้างความมั่นใจ” เพราะว่าความสำเร็จของมันให้มั่นใจแก่คุณในการทำต่อไป
ดังนั้น เมื่อคุณทำงานหนักจนดึกดื่นและทำงานระยะสั้นอย่างหนึ่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณก็สามารถสนุกกับ “ชัยชนะ” ของคุณและถูกกระตุ้นใหม่อีกครั้งเพื่อให้การเดินทางของคุณดำเนินต่อไป
จิมบอกว่านี่คือเหตุผลที่เขาอยากให้เราเขียนโครงการระยะสั้นของเราลงในสมุดโน้ต หรือสมุดบันทึกรายวันด้วย โดยจะกลุ่มสิ่งนี้อย่างไรขึ้นอยู่กับเราเลย ยกตัวอย่างเช่น จัดเป็นวัน เป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน หรืออาจจะจัดวางตำแหน่งมันลงเป็นหมวดหมู่ย่อยของเป้าหมายระยะยาวก็ได้
1
ส่วนหนึ่งของความสนุกในการมีบัญชีรายการเป้าหมายคือ ความสามารถในการใส่เครื่องหมายถูกข้างรายการในบัญชีเพื่อแสดงว่ารายการนั้นได้ทำเสร็จสิ้นลงแล้ว และเมื่อคุณใส่เครื่องหมายถูกข้างรายการบางอย่างที่ได้ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ใช้เวลาในการฉลองความสำเร็จของคุณ
การฉลองในครั้งนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการสะท้อนความพึงพอใจเมื่อคุณทำงานเล็กๆ เสร็จ หรืออาจเป็นรางวัลใหญ่เมื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่สมควรได้รับมัน จงใช้เวลาเพื่อที่จะสนุกกับชัยชนะของคุณ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้น มันจะกระตุ้นให้คุณทำมากขึ้นได้อย่างยอดเยี่ยม
แต่นอกจากจิมจะแนะนำให้เราฉลองเมื่อทำเป้าหมายระยะสั้นได้สำเร็จ เขายังมีคำแนะนำอีกด้านคือ จงทำให้ความพ่ายแพ้เป็นความเจ็บปวด
1
จิมบอกว่า เราเติบโตมาจากประสบการณ์ 2 ชนิด ได้แก่
1.ความสุขจากชัยชนะ
2.ความเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้
2
ดังนั้น ถ้าคุณตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะทำโครงการหนึ่งให้เสร็จสมบูรณ์แล้วคุณเตร่ไปเตร่มาแทน ให้หาทางที่จะรับโทษสำหรับความเกียจคร้านของคุณ จงมีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบ
อ่านมาจนถึงตรงนี้แล้ว เป็นยังไงกันบ้างคะ?
สำหรับแอดคิดว่า...ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะใหญ่แค่ไหน ขอให้แบ่งมันเป็นชิ้นเล็กๆ เสมอ
1
และที่สำคัญที่สุด!!! อย่าลืมฉลองให้กับความสำเร็จเล็กๆ ก้าวเล็กๆ ของตัวเองบ้าง อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขบ้าง เพราะเราจะทำทั้งหมดนี้ไปทำไมหากปราศจากความสุข จริงไหมคะ?
  DTL_QAT
  ขอบคุณมากครับ ณ วันนี้ผมเริ่มตั้งเป้าหมายแล้ว มีทั้งที่น่าเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าท้ายที่สุดผมต้องทำมันได้แน่นอน... ดูเพิ่มเติม
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   สิ้น อดีตราชินีนักบู๊ “ม.ล.สุรีวัลย์ สุริยง” เสียชีวิตในวัย 59 ปี อดีตราชินีนักบู๊ “ม.ล.สุรีวัลย์ สุริยง” เสียชีวิตหลังเข้ารับการผ่าตัดสมอง จากเส้นเลือดในสมองแตก และป่วยด้วยโรคมะเร็งในรังไข่ เมื่อเวลา 03.45 น. วันที่ 25 ก.ย. 2565 ด้วยวัย 59 ปี
   HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Thailand Edition) ทางบริษัทไทยวารู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (Thailand Edition) หรือ รางวัลองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2565
   การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกวงการ โดยเฉพาะในหมู่คนทำงานที่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน จนกลายเป็นผลสืบเนื่องต่อมาเป็นปรากฏการณ์ของคนทำงานที่ส่งผลไปทั้งโลก ตั้งแต่การลาออกครั้งใหญ่ของลูกจ้าง ไปจนถึงการถูกนายจ้างบีบให้ลาออกเพื่อลดต้นทุน การแพร่ระบาดของโควิด-19 เปลี่ยนรูปแบบการทำงานของคนทั้งโลกไปอย่างสิ้นเชิง บริษัทและพนักงานต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขนานใหญ่ เพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 หนึ่งในนั้นคือ “การทำงานระยะไกล” (Remote Working) และ “การทำงานจากที่บ้าน” (Work from Home) ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่จนกลายเป็น 5 ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลง “ตลาดงาน” ในยุคปัจจุบันไปอย่างสิ้นเชิง
   Kim Jung-youn มหาเศรษฐีอายุน้อยที่สุดในโลกคนใหม่ 18 ปี คืออายุปัจจุบันของทายาทเจ้าของบริษัทเกม Nexon ของเกาหลีใต้ เจ้าของสถิติโลกมหาเศรษฐีระดับโลกคนใหม่
   ดูทั้งหมด