1) รู้จักตัวเอง
2) ลงทุนกับตัวเอง
ทั้งหมดเป็นคำแนะนำจากคุณลุงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น The Oracle of Omaha ครับ
  • 1
โฆษณา