14 พ.ย. 2021 เวลา 10:11 • ความคิดเห็น
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ช่วงอายุ1-6ขวบเป็นช่วงสำคัญของชีวิตคะ เป็นช่วงที่เด็กเรียนรู้ได้ดี ยังไม่พร้อมเรียนเขียนอ่านในรร.หรอกคะ การที่พ่อแม่มีเวลาดูแล เล่น และสอนการเข้าสังคม การใช้ชีวิต เด็กจะมีพัฒนาการดีมาก และเมื่อเด็กอายุ6ขวบจะเริ่มอยากไปเรียนเองแล้วคะ เหมือนนกพร้อมบิน แต่สังคมปัจจุบันครอบครัวเล็กเป็นความจำเป็นที่พ่อแม่ต้องให้เข้าเรียน ก่อนวัยสมควร ตอนนี้มีเตรียมอนุบาลไปอีก2ขวบครึ่ง ต้องไปเรียน เด็กต้องร้องไห้หนักแน่ แล้วจะชอบรร.ได้งัยคะ
1
โฆษณา