20 พ.ย. 2021 เวลา 03:14 • ความคิดเห็น
เคยเจอแต่ส่วนมากร้องยากขึ้น..แต่ถ้าคุณร้องไห้ง่ายขึ้น นั่นเป็นเพราะอารมณ์คุณอ่อนไหวง่ายต่อทุกข์สถานการณ์ และเมื่อตอนคุณยังเยาว์วัยนั้นคุณถูกเลี้ยงดูอย่างดี ไม่ให้ต้องมีอะไรมากระทบมากมาย เลยไม่รู้สึกทุกข์ร้อนในอารมณ์ แต่พอคุณโตขึ้นคุณต้องผจญอะไรๆด้วยตนเอง ความอ่อนไหวในอารมณ์ก็ทำงาน
3
ในชีวิตจริงนั้นคนบางคนผ่านความระทมทุกข์มากมายนักจนชาชิน บางคนยังกินน้ำตาต่างน้ำดื่มก็มีมาก บางคนทุกข์จนชาชิน..เหมือนไม่รู้สึกอะไร...มองโลกให้กว้างเข้าไว้ค่ะ รู้จักให้มากขึ้นมันซับซ้อนในเชิงอารมณ์มาก จงทำตัวให้เหมือนแก้ว
สแตนเลสค่ะ จะใส่ร้อนใส่เย็นก็ทนได้ บริบทของสังคมถ้าทุกข์เกิดกับตัวเราจงทนให้ได้ เพราะเดี๋ยวพอมันพ้นไปก๋จะมีเรื่องอื่นเข้ามาอาจดีหรือร้ายยังไม่รู้ได้
1
แต่ถ้าเรื่องนั้นเกิดกับคนอื่นในสังคม ถ้าช่วยได้ก็จงช่วยเท่าที่ทำได้ค่ะถ้าช่วยไม่ได้ก็ขอให้ทำใจ และภาวนาในใจช่วยค่ะ ชีวิตเกิดมามันไม่น่าสนุกหรอก พระพุทธองค์ท่านถึงสอนไว้ เกิด แก่ เจ็บ ตาย คือทุกข์ดับให้ได้หนีให้พ้นทางเดียวคือนิพพาน
โฆษณา