ความรู้เบื้องต้น สําหรับการถ่ายภาพและการจัด Composition สำหรับการถ่ายภาพ
Composition หรือ องค์ประกอบภาพ ที่ผู้สนใจเรียนรู้การถ่ายภาพจะต้องศึกษา Composition คือวัตถุหลักและตำแหน่งที่มันปรากฏอยู่ในภาพหมายถึงส่วนประก... อ่านต่อ
โฆษณา