W

Weeraphan Saenduang

 • 0
 • 3
  โพสต์
 • 2
  ผู้ติดตาม
 • สอบ
 • สร้างเพจเมื่อ 23 พ.ย. 2021
 • ความรู้เบื้องต้น สําหรับการถ่ายภาพและการจัด Composition สำหรับการถ่ายภาพ
  Composition หรือ องค์ประกอบภาพ ที่ผู้สนใจเรียนรู้การถ่ายภาพจะต้องศึกษา Composition คือวัตถุหลักและตำแหน่งที่มันปรากฏอยู่ในภาพหมายถึงส่วนประก... อ่านต่อ
 • ภารกิจยาน Perseverance ในการสำรวจดาวอังคาร
  เป้าหมายเบื้องต้นของยาน Perseverance คือทำความเข้าใจในอดีต ว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวอังคารหรือไม่ มีการพิจารณาจุดลงจอดที่น่าจะเคยมีสิ่มมีชีวิตอาศัยอยู่ และมีโอกาสเจอมากที่สุดที่จะเห็นสิ่งมีชีวิตบนดาวอัง...
 • ระดับความรู้และพีระมิดความรู้
  1. ข้อมูล หรือ Data
  หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ได้มาจากการที่เราสังเกตอะไรต่างๆรอบตัวเราที่มันเกิดขึ้นโดยยังไม่ได้มีการคิดวิเคราะห์อะไรขึ...