W

Weeraphan Saenduang

  • 0
  • 3
   โพสต์
  • 2
   ผู้ติดตาม
  • สอบ
  • สร้างเพจเมื่อ 23 พ.ย. 2021
  • ความรู้เบื้องต้น สําหรับการถ่ายภาพและการจัด Composition สำหรับการถ่ายภาพ
   Composition หรือ องค์ประกอบภาพ ที่ผู้สนใจเรียนรู้การถ่ายภาพจะต้องศึกษา Composition คือวัตถุหลักและตำแหน่งที่มันปรากฏอยู่ในภาพหมายถึงส่วนประก... อ่านต่อ
   • ภารกิจยาน Perseverance ในการสำรวจดาวอังคาร
    เป้าหมายเบื้องต้นของยาน Perseverance คือทำความเข้าใจในอดีต ว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวอังคารหรือไม่ มีการพิจารณาจุดลงจอดที่น่าจะเคยมีสิ่มมีชีวิตอาศัยอยู่ และมีโอกาสเจอมากที่สุดที่จะเห็นสิ่งมีชีวิตบนดาวอัง...
    • ระดับความรู้และพีระมิดความรู้
     1. ข้อมูล หรือ Data
     หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่ได้มาจากการที่เราสังเกตอะไรต่างๆรอบตัวเราที่มันเกิดขึ้นโดยยังไม่ได้มีการคิดวิเคราะห์อะไรขึ...