24 พ.ย. 2021 เวลา 15:00 • หนังสือ
ผมมองว่าความคิดก็ยังคงเป็นความคิด ตราบใดที่ไม่ลงมือทำ ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณเป็น growth mindset หรือ fixed mindset, introvert หรือ extrovert, optimism หรือ pessimism ฯลฯ
การลงมือทำ (execution) จะเป็นตัวตัดสินครับ
คือทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมา เรามีหน้าที่พิสูจน์สิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นนั้นเหมาะสมคู่ควรกับสิ่งที่เราทำได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด
โฆษณา