มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

สำหรับคุณแล้ว "กรอบคิดแบบตายตัว" กับ "กรอบคิดแบบพัฒนาได้" คืออะไรครับ?
24 พ.ย. 2021 เวลา 14:44 • หนังสือ • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)
 • กรอบคิดแบบตายตัว เสมือนน้ำเต็มแก้วครับ น้ำเต็มแก้วจะไม่สามารถรับน้ำเพิ่มได้อีก เช่นเวลาเรามีความรู้แต่ยึดติดกับความรู้ตนเอง ไม่รับฟังความรู้ใหม่ๆ
  ส่วนกรอบคิดแบบพัฒนาได้ก็ตรงข้ามกัน เหมือนแก้วเปล่าที่พร้อมจะรับฟังเรื่องใหม่ๆ
  แต่ว่าทั้ง 2 แบบก็มีความสำคัญพอกันครับ ใช่ว่าเราจะต้องยึดติดกับความคิดของตนเองเพ...
 • ตายตัวคือปิดตาย จำกัดความคิดตามกรอบที่วางไว้ ส่วนพัฒนาคือสามารถขยายความคิดออกไปได้ มีความยืดหยุ่นในกรอบที่วางไว้
  โดยปกติคนเราจะมี frame of reference (กรอบอ้างอิง) ซึ่งเกิดจากความรู้หรือประสบการณ์เก่า ไว้ใช้เป็นตัวอ้างอิง เมื่อต้องคิดเห็นกับเรื่องใหม่ๆ 🦋
 • "ฉันกินไม่ไหวแล้ว" กับ "ฉันยังกินของหวานเพิ่มได้อีกนิดหน่อย" I Guess
 • ส่วนตัวผมเข้าใจแบบนี้นะ static กับ dynamic เลย
  ขยายความคือ แนวคิดแบบตายตัวคือ พื้นฐานแบบ static เชื่อว่า สถานการณ์ต่างๆ มันจะอยู่คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงมากมายอะไรหรอก และเราเป็นของเราแบบนี้ ถูกสร้างมาแบบนี้ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ยาก และไม่มีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยน ฉันก็อยู่ได้แบบนี้ อย่ามายุ...
 • ผมมองว่าความคิดก็ยังคงเป็นความคิด ตราบใดที่ไม่ลงมือทำ ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณเป็น growth mindset หรือ fixed mindset, introvert หรือ extrovert, optimism หรือ pessimism ฯลฯ
  การลงมือทำ (execution) จะเป็นตัวตัดสินครับ... อ่านต่อ