30 พ.ย. 2021 เวลา 22:26 • ความคิดเห็น
• ผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องของการใช้อารมณ์ มัน 78% เลย คงอาจจะไม่ใช่อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียว แต่เป็นอารมณ์ Senitive บางอย่างที่เราแสดงออกมาโดยไม่รู้ตัวครับ
โฆษณา