โรคอารมณ์แปรปรวน 2 ขั้ว หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันว่า เป็น “โรคไบโพลาร์”
เป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของอารมณ์เป็นหลัก
มีอาการแสดงออกได้เป็น 2 กลุ่ม
1. กลุ่มอาการแมเนีย คือ
อาการอารมณ์ดี ครึกครื้น พูดมาก พูดเร็ว พูดไม่ยอมหยุด
รู้สึกว่าตัวเองเก่ง มีความสามารถมาก เรี่ยวแรงเพิ่ม นอนน้อยกว่าปกติโดยไม่มีอาการอ่อนเพลีย
สมาธิไม่ดี วอกแวก เช่น ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย ทำเรื่องเสี่ยงอันตราย ความต้องการทางเพศสูง
2. กลุ่มอาการซึมเศร้า คือ
1
มีอารมณ์เศร้า เบื่อหน่าย ท้อแท้ ขาดความมั่นใจ รู้สึกผิด
มองทุกอย่างในแง่ลบ ความสนใจหรือเพลิดเพลินลดลง
โดยกลุ่มอาการซึมเศร้ามักเกิดขึ้นบ่อยกว่ากลุ่มอาการแมเนียเกือบ 3 เท่า
คนที่ป่วยเป็นโรคนี้ มักมีอาการเป็นรอบ ๆ รอบละประมาณ 3 - 4 เดือน
โดยที่บางรอบอาจจะเป็นแมเนีย และบางรอบอาจมีอาการซึมเศร้า
ซึ่งในแต่ละรอบ อาการอาจคืนสู่ภาวะปกติได้เองโดยไม่ต้องรักษา
แต่จะใช้เวลานานกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลโดยแพทย์
1
มาเรียนรู้ พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ แบบเข้าใจง่าย
เพื่อนำมาปรับใช้กับผู้ป่วยโรคอารมณ์แปรแปรวน 2 ขั้วกัน
เพราะ พ.ร.บ. สุขภาพจิตฯ สำคัญกับทุกคน
2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/3zL56oI
#เกลาไปพร้อมกัน
#เกลานิสัยอันตราย
#กรมสุขภาพจิต
#พระราชบัญญัติสุขภาพจิต
#สุขภาพจิต

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
14ถูกใจ
15แชร์
4.4Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...