• ผมเปรียบเทียบลักษณะของปัญหาและการแก้ไขปัญหาของสังคมผู้สูงวัยระหว่างญี่ปุ่นกับไทยคร่าวๆ พบว่า
4
🇯🇵 ญี่ปุ่นยังคงมีปัญหาความเจริญที่กระจุกตัวในเมืองหลวงขนาดใหญ่ คนหนุ่มสาวในต่างจังหวัดต่างทยอยเข้าเมืองไม่ต่างกัน ซึ่งมีความคล้ายกับไทย... อ่านต่อ
5
  • 1
โฆษณา