สรุปหนังสือ "เลี้ยงลูกให้ทันโลก"
สิ่งที่สอนในโรงเรียนตอนนี้อีกไม่นาน AI จะทำได้ดีกว่าทั้งหมด
พ่อแม่จะเตรียมพร้อมให้ลูกอย่างไร เพื่อไม่ให้ลูกต้องพ่ายแพ้ในโลกอนาคต
ผู้เขียน: รวิศ หาญอุตสาหะ... อ่านต่อ
โฆษณา